Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2018-11-06 12:56 i Hålabäcksskolan A Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi arbetar med demokrati, olika politiska ideologier samt olika styrelseskick.

Innehåll

Lektion 1: N.E 2.1 Demokrati. Vi läser och ser på filmer om demokrati och arbetar sedan med frågor och funderingar kring detta (2.1.2 tom 2.1.4).

 

Lektion 2: Vi diskuterar våra svar och tankar från lektionen innan samt ser den korta filmen Fatta ordet! Demokrati samt Demokratins milstolpar på SLI.

 

Lektion 3: Vi arbetar enskilt med NE 2.2 "Vad är politik" som handlar om olika politiska ideologier. Vi arbetar med vissa övningar enskilt, vissa i par och vissa gemensamt.

 

Lektion 4 & 5: Vi ser filmen "Fatta Sveriges demokrati : Ideologi" på SLI. Vi ser också Ideologiernas Historia; Feminism, Kommunism, Konservatism, Ekologism, Socialism och Liberalism.

 

Lektion 6: Vi arbetar med Styrelseskick på NE (2.3).

 

 

PROV

All information finns på ne.se. Läs texterna i första hand (dock ej de delar av 2.3 som handlar om olika länder styrelseskick). Att se filmerna, arbeta med frågorna och studera begreppen är ett bra sätt att fördjupa sig.

 

Begreppslistan ska ni använda i slutet på era studier. Gå igenom den. De flesta begrepp bör ni då kunna förklara. De begrepp ni dock inte känner till tar ni reda på betydelsen kring.

Demokrati

2.1 Demokratins Historia

 • Känna till de först demokratierna i antikens Grekland
 • Hur antal demokratisk stater i världen har förändrats
 • Milstolpar i svensk demokrati (bildspel)
 • Vad som krävs för att ett land ska räknas som en demokrati i dag.

2.2 Vad är politik

 • Vad menas med politik?
 • Vad menas med statsskick?
 • Politiska Ideologier (Liberalism, Konservatism, Socialism, Kommunism, Fascisms, Nationalism, Fundamentalism, Anarkism)
 • Hur de olika ideologierna har växt fram och utvecklats under historien.
 •  

2.3 Olika styrelseskick

 • Demokratier och diktaturer (ej olika länders statsskick)

 

Mänskliga Rättigheter

5.1 Mänskliga rättigheter

 • FNs deklaration om mänskliga rättigheter
 • FNs barnkonvention
 • Mänskliga rättigheter genom tiderna

5.2 Mänskliga rättigheter i Sverige

 • Grundläggande friheter och rättigheter i Sverige
 • Diskriminering
 • Hatbrott

5.3 Mänskliga rättigheter idag

 • Hot mot demokratin
 • Organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter
 • Demokratins utveckling

Begrepp

Demokrati

Parlament

Liberalism

 

Socialism

 

Ekologism

 

Konservatism

 

Feminism

 

Politik

 

Statsskick

 

Grundlag

 

Ideologi

 

Envälde

 

Tryckfrihet

 

Yttrandefrihet

 

Näringsfrihet

 

Revolution

 

Diktatur

 

Monarki

 

Opposition

 

Republik

 

Författning

 

Konstitutionell monarki

 

Parlamentarism

 

Populism

 

Deklaration

 

Konvention

 

Diskriminering

 

Inbördeskrig

 

Jämlikhet

 

Jämställdhet

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Demokrati Samhällskunskap åk8 Simonsson

Matris Samhällskunskap Lgr 11

E
C
A
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Påverka & påverkas
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokrati
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: