Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för litteracitet i förskoleklassen

Skapad 2018-11-06 14:03 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Pedagogisk planering i svenska för förskoleklassen
Grundskola F Svenska
Under läsåret ges eleverna i förskoleklassen förutsättning att, på ett lekfullt och inspirerande sätt, utveckla sin språkliga och fonologiska medvetenhet.

Innehåll

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

Syftet med svenska i förskoleklassen är att på olika sätt göra eleverna medvetna om språket, underlätta kommande läs- och skrivinlärning samt att utmana de elever som redan knäckt läskoden. 

Vi vill ge möjlighet för eleverna att utveckla förmågan att:

 • tala, lyssna och samtala
 • förstå vad texter handlar om
 • känna igen bokstävernas ljud
 • forma bokstäver, skriva sitt namn och enkla ord

 Hur ska vi lära oss detta?

Varje dag arbetar vi med språket på olika sätt. Vi har högläsning och klassrumsdiskussioner och därmed ges eleverna förutsättning att öka sitt ordförråd samt att tala, lyssna och samtala. 

 

Hur du får visa vad du kan:

 • i det dagliga arbetet
 • genom att delta i arbetsmoment, enskilt och i grupp
 • genom samtal med pedagog och klasskamrater
 • genom kartläggning av elevernas språkliga medvetenhet med hjälp av kartläggningsmaterialet "Hitta språket"
 • återberätta/läsa sagor för dina kamrater
 • Larven
 • Ordtavlan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: