Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande pedagogisk planering SVA

Skapad 2018-11-06 14:05 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Denna planering visar vad vi kommer att jobba med men det tillkomma fler moment.

Innehåll

 Ni kommer att få presentera er och tankar kring språk i ett brev. Detta syftar också till att komma igång med skrivandet igen och för att möta kunskapskravet att förstå olika texttyper.

Det är också första tillfället att prata om grammatik, förmåga att kommunicera samt att kritiskt granska och resonera kring texter och om det egna skrivandet, hur språkanvändningen utvecklas. Detta kommer vi att regelbundet arbeta med, även när vi gör muntliga delar.

Argumentering- ni kommer att analysera en argumenterandet text för att sedan författa en egen argumenterande text.

Läsa och samtala kring skönlitterära och berättande texter.

Skriva ett eget tal och genomföra talet.

Skriva en reflekterande text kring språkbruk, alltså hur språk används av olika personer.

Skriva en text utifrån fler källor och ange egna tankar kring källornas innehåll.

Kritiskt granska och analysera texter återkommer under hela kursen. Syftet är att utveckla en egen säkerhet i att skriva och tala men även i att förstå olika texter beroende på hur de är uppbyggda och vilket språk som används.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: