Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2018-11-06 14:05 i Marbäcks förskola Svedala
Förskola
Arbete i barngruppen utifrån normer och värden.

Innehåll

Läsåret 2018/2019 kommer vi på Marbäcks förskola att arbeta mer fördjupat med läroplanens mål kring normer och värden. Efter observation av barnen, under den undersökningsperiod vi nu haft, har vi på Pärlemor bestämt oss för att fokusera på målet om förmåga att  utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Vi kommer att arbeta i barngruppen med att fokusera på känslor, hur vi är en bra kompis samt hur vi tar hand om vår närmiljö.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: