Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymdresan

Skapad 2018-11-06 14:17 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Det här arbetsområdet handlar om rymden, universums skapande, planeter och stjärnor.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Låt oss resa ut i rymden. Är rymden oändlig? Finns det liv?

Innehåll

Mål för elev

Du ska:

- du ska kunna beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra

- du ska kunna förklara hur vårt solsystem är uppbyggt, vilken ordning planeterna ligger från solen.

 -du ska kunna minst en stjärnbild på stjärnhimlen.

- du ska kunna ge exempel på egenskaper hos vatten och luft

- du ska kunna skriva faktatexter om valda delar av vårt arbete

Innehåll

Du kommer att få lära dig om solen, planeternas ordning från solen, jorden och månen samt stjärnor och stjärnbilder. Du kommer också att fördjupa dig i något ämne inom arbetsområdet som du är speciellt intresserad av.

Genomförande 

Vi kommer att ge oss ut på en resa i rymden. Resan tar sin början i vad vi redan vet samt vilka frågor vi har om rymden. Under resans gång kommer vi att läsa faktatexter, se på film och bildspel samt genomföra experiment.

Du kommer att samla ditt material i en rymdbok. Boken kommer att innehålla faktatexter och bilder. Du kommer också att få redovisa inför gruppen om något som du har fördjupat dig i. 

Redovisning

Du visar vad du kan genom att dokumentera experiment, skriva faktatexter och göra bilder i din rymdbok samt redovisar muntligt om något du själv valt att fördjupa dig i. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: