Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP religion åk 7

Skapad 2018-11-06 14:24 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F SO (år 1-3)
KRISTENDOMEN Hur uppstod kristendomen? Hur kommer det sig att den är så utspridd? Vem var Jesus? Vad har kristendomen spelat för roll i människors liv? Spelar den någon roll idag?

Innehåll

Terminsplanering religion år 7 

 

 

Vecka 

Arbetsområde: 

Lgr 11 och innehåll: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRISTENDOMEN 

LIVSFRÅGOR 

Religioner och andra livsåskådningar  

• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen 

• Huvuddragen i kristendomens historia. 

• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen. samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. 

• Varierande tolkningar och bruk inom kristendomen i dagens samhälle.  

 

Identitet och livsfrågor  

• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. 

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. 

• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. 

 

Religion och samhälle  

• Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. 

• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. 

 

 

 

Sidbrytning 

KRISTENDOMEN 

Hur uppstod kristendomen? Hur kommer det sig att den är så utspridd? Vem var Jesus? Vad har kristendomen spelat för roll i människors liv? Spelar den någon roll idag? 
 

Syfte 

  • Analysera kristendomen samt olika tolkningar och bruk inom denna. 

  • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet 

 
Centralt innehåll 

Religioner och andra livsåskådningar  

  • Huvuddragen i kristendomens historia. 

  • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. 

  • Varierande tolkningar och bruk inom kristendomen i dagens samhälle.  

 

Religion och samhälle  

  • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. 

  • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. 

Identitet och livsfrågor  

• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. 

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. 

• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. 

 

 

Undervisning: 

Genomgångar, Eget arbete, Film, Jämförelser och berättelser 

 

Sidbrytning 

 

Bedömning/Kunskapskrav 

 

 

Eleven har grundläggande 

kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. 

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. 

Eleven har mycket goda 

kunskaper om kristendomen och visa på samband och generella mönster kring centrala 

tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. 

 

Dessutom för eleven enkla 

resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen (katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan). 

 

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen (katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan). 

 

Dessutom för eleven 

välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen (katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan). 

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra 

livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. 

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra  livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget  framåt. 

Eleven kan också föra 

välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra 

livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: