👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och mitt liv!

Skapad 2018-11-06 14:33 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde kommer vi att utgå ifrån temat "Jag och mitt liv". Vi kommer att ta upp områden som utseende, kropp, personlighet, hälsa, pengar och jobb. Vi jobbar framför allt med de muntliga förmågorna: att berätta, beskriva, samtala, argumentera och tala inför grupp. Men vi kommer också att jobba med de skriftliga förmågorna: att skriva insändare och biografi.

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

Du ska få utveckla dina förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift 
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang    
 • välja och använda språkliga strategier
 • söka information från olika källor och värdera dessa                                                                                                                         
 

Konkretisering av mål (Vad ska vi göra?)

 1. Du kommer att samtala om bekanta ämnen genom att svara på och ställa egna frågor.
 2. Du kommer att få träna på att berätta och beskriva.
 3. Du kommer att träna på att diskutera olika ämnen samt argumentera för och emot.
 4. Du kommer att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.
 5. Du kommer att söka, välja ut och sammanställa information från internet när du ska skriva en insändare.
 6. Du kommer att skriva en insändare där du argumenterar för eller emot.
 7. Du kommer att göra en intervju och skriva ett personligt porträtt/en biografi.

 

Genomförande (Hur ska vi jobba?)

     1. Tema 1: Vem är jag?

 • samtala om sig själv
 • beskriva sitt utseende och personlighet
 • beskriva sitt rum och instruera en kamrat
 • berätta om ett barndomsminne
 • Jobba med kroppens delar
 • jobba med adjektiv

 

    2. Tema 2: Vad är viktigt i mitt liv?

 • samtala om vad som är viktigast i ens liv
 • argumentera för och emot

 

    3. Tema 3: Hälsa

 • samtala om vad som påverkar ens hälsa (sömn, mat, träning...)
 • lyssna på föreläsning om rökning (av sjuksköterskan)
 • jobba med ord som har med mat och hälsa att göra

   

    4. Tema 4: Pengar

 • samtala om vikten av pengar
   
    5. Tema: Jobb
 • lära sig namnet på olika yrken
 • samtala om och argumentera för olika yrken
 • presentera sin "drömdag"
 • yrkesträdet: fråga 6 personer om deras jobb
 • ett personligt porträtt/biografi: göra en intervju och skriva en text

   

    Övrigt:

 • Skriva en insändare (väljer ett ämne från någon av de teman vi har jobbat med)
 • Kortsvar (ja/nej-frågor)
 • Verb: tycker/tycker om/tänker/tänker på/tror/tror på

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

      Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • samtala i grupp
 • diskutera och argumentera för och emot
 • skriva en insändare
 • göra en intervju och presentera innehållet för klassen

Uppgifter

 • Skriva insändare

 • Berätta om ett yrke

 • Argumentera

Matriser

SvA
Insändare åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Rubrik
Rubrik och innehåll passar inte ihop
Rubriken är passande
Rubriken är passande och intresseväckande
Rubriken är träffsäker och intresseväckande
Anpassning efter genre
Texten behöver bearbetas för att bli debattlik
Texten är en insändare och kan efter viss bearbetning publiceras i en dagstidning
Texten är en medvetet skriven insändare/debattartikel och är i stort sett färdig att publiceras i en dagstidning.
Texten är en välskriven och träffsäker debattartikel och är färdig att publiceras i en dagstidning.
Tes
Elev presenterar ingen tes
Eleven presenterar en tes.
Eleven presenterar en tydlig tes
Eleven presenterar en tydlig och väl genomtänkt tes
Argumentation
Eleven har ej argument för sin tes
Eleven har argument för sin tes.
.Eleven argumenterar på ett övertygande sätt för sin tes.
.Eleven argumenterar självständigt, övertygande och på ett djupsinning sätt för sin tes.
Inledning och Avslutning
Texten har ingen tydlig inledning och/eller avslutning
Texten har en inledning och avslutning som ger läsaren en uppfattning om vad texten kommer att handla om. Inledningen och avslutningen svarar mot den övriga textens innehåll.
Inledningen är intresseväckande och svarar mot den övriga textens innehåll..Texten har en avslutning som rundar av texten på ett medvetet sätt. Avslutningen förstärker/bekräftar det som tidigare sagts i artikeln.
Inledningen väcker förtroende hos läsaren, är intresseväckande och svarar mot den övriga textens innehåll.Eleven genomför alla delar av uppgiften och presenterar sina reflektioner på ett medvetet sätt. Texten är engagerat skriven, personlig och intresseväckande.
Tydlighet och engagemang
Eleven följer inte delarna till uppgiften
Eleven skriver på ett begripligt sätt. Eleven följer alla delarna av instruktionen till uppgiften.
Eleven genomför alla delar av uppgiften och reflekterar runt ämnet på ett tydligt och begripligt sätt. Texten är personlig och läsvärd.
Eleven genomför alla delar av uppgiften och presenterar sina reflektioner på ett medvetet sätt. Texten är engagerat skriven, personlig och intresseväckande.
Språk, stil och normer
Du behöver träna på ditt skriftspråk.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en insändare. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar i relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Struktur och textbindning
Texten är inte styckeindelad.
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är i huvudsak sammanhängande och har utvecklad textbindning. Texten har en struktur som passar en insändare t.ex. att du använder rubrik, inledning med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning.
Texten är i huvudsak sammanhängande och har välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.

SvA
Muntlig produktion (samtala, argumentera, redogöra)

SAMTALA och TALA

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Samtala om bekanta ämnen och ställa frågor, framföra åsikter, argumentera, kommentera så att samtalet upprätthålls.
Jag har svårt att uttrycka mig och det blir ofta svårt att förstå mig när jag talar. Jag måste våga prata mer.
Jag kan samtala om bekanta ämnen och ställa frågor, framföra åsikter, argumentera, kommentera så att samtalet upprätthålls TILL VISS DEL.
Jag kan samtala om bekanta ämnen och ställa frågor, framföra åsikter, argumentera, kommentera så att samtalet upprätthålls RELATIVT VÄL.
Diskutera
Jag har svårt för att uttrycka mina åsikter, mina argument är korta och jag är inte så delaktig i diskussionen.
Jag kan uttrycka mina åsikter, be om förklaring och förklara samt instämma eller säga emot, med viss stöd. Det är förståeligt.
Jag kan uttrycka mina åsikter, be om förklaring och förklara samt instämma eller säga emot med en viss variation och utan stöd.

FÖRBEREDA OCH GENOMFÖRA MUNTLIG REDOGÖRELSE

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Kunna förbereda och genomföra muntliga redogörelser (presentera något för andra) med INLEDNING, INNEHÅLL och AVSLUTNING.
Jag har inte förberett och genomfört en presentation. Jag har ingen inledning eller avslutning.
Jag kan förbereda och genomföra ENKLA muntliga redogörelser (presentera något för andra) med I HUVUDSAK fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan förbereda och genomföra UTVECKLADE muntliga redogörelser (presentera något för andra) med RELATIVT VÄL fungerande inledning, innehåll och avslutning.

ANPASSNING TILL SYFTE OCH MOTTAGARE

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Anpassa sin redogörelse för lyssnarna och sammanhanget, så att de förstår och hänger med
Jag har inte anpassat innehållet och språket efter mina lyssnare. De har svårt att hänga med.
Jag visar en VISS anpassning till lyssnarna och sammanhanget och de kan till viss del hänga med i min redogörelse.
Jag visar en RELATIVT GOD anpassning till lyssnarna och sammanhanget och de hänger med och förstår min redogörelse.