Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det här är jag - övergripande planering Björnbäret

Skapad 2018-11-06 14:45 i Knekten förskola Flen
Förskola
Ett tema där barnen får möjlighet att utveckla sin identitet, självkänsla och tillit till sin egen förmåga.

Innehåll

TEMA: Det här är jag

Förskolans vision:

"När jag blir sedd blir jag trygg, när jag är trygg vågar jag möta andra, när jag möter andra lär jag mig".

 

Syfte och Mål (Varför har vi valt detta innehåll? Vilket lärande tänker vi att detta ska leda till?)

Vi vill arbeta med att alla barn ska få sin plats i gruppen, känna sig trygga och utveckla sin identitet. Vi vill också att varje barn ökar sin självkänsla och sitt självförtroende.

Under temat kommer vi arbeta mycket med barnens eget inflytande och med att öka alla barns möjlighet till språkutveckling.

 

Från förskolan Knektens verksamhetsplan:

I december 2018 ska förskolan Knekten ha ökat alla barns möjlighet till språkutveckling, för att stärka deras förmåga att förstå och kommunicera med andra.

 

I december 2018 ska förskolan Knekten  ha ökat barnens inflytande i förskolans verksamhet. Detta genom att utforma den pedagogiska lärmiljön  tillsammans med dem och se till att den är utformad utifrån barnens intressen och behov.

 

Övergripande arbetsområden/arbetssätt

 • Barnens namn - vi arbetar med barnens bokstäver och namn. Hur ser just mitt namn ut? Vi sjunger och ramsar om barnens namn. Barnen får göra eget penpal-material.

 • Så här ser jag ut - ögonfärg, hårfärg, längd, kroppsdelar, muskler, skelett osv.

 • Det här språket pratar jag - sånger/ramsor/lekar på olika språk. Arabiska, polska, teckenstöd osv. Barnen får göra eget penpal-material.

 • Här bor jag - vi pratar om hur vi bor och att man kan bo på olika sätt hus, lägenhet, radhus osv.

 • Det här är min familj - vi pratar om olika familjekonstellationer och hur våra egna familjer ser ut.

 • Det här tycker jag om att göra hemma/på förskolan

 • Min dag på förskolan - alla barn får dokumentera en dag på förskolan.

 • Såhär känner jag när….Vi arbetar kring olika känslor

 • Det här betyder extra mycket för mig….Barnen får ta med något hemifrån och beskriva/visa för sina kompisar i samlingen.

 • Stopp - Min kropp

 • Den här maten tycker jag om

 • Det här vill jag göra i samlingen...Barnen får planera och hålla i en egen samling.

 

Dokumentation

Vi fotograferar/filmar varje aktivitet.

Vi skriver ner barnens tankar/funderingar/frågor under varje aktivitet.

Hur gick aktiviteten? Vad fångades barnen av? Vad var de extra intresserade av? Vad pratade barnen om? Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vi skriver ner våra reflektioner efter varje aktivitet.

 

Uppföljning/Utvärdering

 

Uppföljning och reflektion kring veckan som gått och de aktiviteter vi utfört, på pedagogernas reflektionstid, måndagar 3 gånger/månad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: