Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT-19 åk 7-9 BILD Mönster KC

Skapad 2018-11-06 15:08 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola F – 9 Bild
Här ska du få rita mönster - men vad är det? Mönster är en slags bild, som fyller en yta och bygger på upprepning efter något system. Om man t ex ritar en blomma är det en bild, men om man upprepar blomman på en yta, har man gjort ett mönster. De skapas för bl a tapeter och tyger, men uppstår också genom ett materials egenskaper, t ex ett vävt tyg eller en träbit. Textur är ett mönster/en yta som kan kännas med handen.

Innehåll

 

MÖNSTER & TEXTURER vt -19

Mål för elev

Du ska kunna dels skapa egna mönster i blyerts, dels hitta och färglägga mönster i linjerade mönsterstrukturer.  

Genomförande 

Du kommer få lära dig vad som kännetecknar mönster och texturer och få tips samt förebilder för inspiration.

Du ska sedan göra två uppgifter:

1. Skapa mönster / avbilda texturer i blyerts

Dela upp ett A4-papper i ett antal ytor, efter instruktioner. På varje liten yta, ska du rita ett mönster eller avbilda en textur i blyerts. Tänk på att skapa balans mellan mörkt och ljust.

2. Hitta mönster och färglägg.

Välj en av stencilerna med linjerade mönsterstrukturer. Hitta mönster och färglägg med färgpennor. Glöm inte att upprepa färgerna och formerna efter ett system.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att skapa bilder. Kvaliteten på din bild kommer bedömas, dvs hur väl du har lyckats använda färg, form, tekniker och bildelement för att skapa mönster. I detta ingår också hur självständigt och målmedvetet du arbetat. (Se matris) 

Bildexempel på olika kvalitetsnivåer:

NIVÅ 1                                                          NIVÅ 2                                                          NIVÅ 3

Innehåll

Arbetsområdet avser "Redskap för bildframställning" (enl LGR 11)

Kursplanemål

Du ska utveckla din förmåga att "skapa bilder med /.../ hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material." (ur LGR11)    

 

 

 

Matriser

Bl
Jä VT-18 åk7-9 BILD MÖNSTER KC

Uppgift 1. MÖNSTER/TEXTURER I BLYERTS

HUR GOD KVALITET DIN BILD SOM HELHET HAR, dvs en samlad bedömning av resultatet av ditt arbete.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan framställa bilder med ett......... Bilden är.... Eleven har kombinerat former, färger och bildkompositioner på ett .... Använda olika tekniker, verktyg och material på ett...
Exempel: Du har gjort uppgiften och fyllt pappret med olika mönster/texturer i blyerts. Du är ännu inte helt säker på blyertstekniken. enkelt bildspråk delvis genomarbetad i huvudsak fungerande sätt i huvudsak fungerande sätt
Exempel: Du har lyckats bra med uppgiften och fyllt pappret med bra tecknade och varierade mönster/texturer i blyerts. Det finns en viss balans mellan ljusa och mörka ytor. Du använder blyertstekniken på ett bra sätt. utvecklat bildspråk relativt väl genomarbetad relativt väl fungerande sätt relativt väl fungerande och varierande sätt
Exempel: Du har lyckats mycket bra med uppgiften och fyllt pappret med många olika både väl tecknade och uppfinningsrika mönster/texturer i blyerts. Det är vältecknat både vad gäller detaljer och som helhet, med en mycket bra balans mellan ljust och mörkt. Du behärskar blyertstekniken. välutvecklat bildspråk väl genomarbetad väl fungerande sätt väl fungerande, varierat och iderikt sätt

Uppgift 2. HITTA MÖNSTER OCH FÄRGLÄGG

HUR GOD KVALITET DIN BILD SOM HELHET HAR, dvs en samlad bedömning av resultatet av ditt arbete.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Eleven kan framställa bilder med ett......... Bilden är.... Eleven har kombinerat former, färger och bildkompositioner på ett .... Använda olika tekniker, verktyg och material på ett...
Exempel: Du har gjort uppgiften och färglagt stencilen. Du har hittat ett enkelt mönster och/eller inte varit riktigt konsekvent i upprepningen, så att mönstret inte blivit så tydligt. Du är ännu inte helt säker på färgpennstekniken eller har slarvat lite, så att det är ojämnt /svagt färglagt och ibland utanför linjerna. enkelt bildspråk delvis genomarbetad i huvudsak fungerande sätt i huvudsak fungerande sätt
Exempel: Du har på ett bra sätt hittat ett mönster och färglagt med väl valda färger efter ett system, så att ett tydligt mönster bildas med bra helhetsverkan. Du har använt färgpennan på ett bra och noggrant sätt, så att du t ex håller dig inom linjerna och tryckt lagom hårt. utvecklat bildspråk relativt väl genomarbetad relativt väl fungerande sätt relativt väl fungerande och varierande sätt
Exempel: Du har på ett mycket bra sätt hittat och färgsatt ett mönster, där variation i färg och form skapat ett komplext mönster med effektfull helhetsverkan och fina detaljer. Du behärskar färgpennstekniken och har använt den på ett medvetet sätt, så att du fått fram önskad effekt och fin färgverkan. välutvecklat bildspråk väl genomarbetad väl fungerande sätt väl fungerande, varierat och iderikt sätt

ARBETSPROCESS

Hur målmedvetet, iderikt och självständigt du arbetat.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
I arbetsprocessen ser man att du.. och ........... då hur tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Exempel: Du har viss drivkraft. Du slutför dina obligatoriska arbeten, men behöver ibland hjälp för att genomföra eller slutföra arbetet. Du tar visst initiativ men behöver stöd av läraren. bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. prövar
Exempel: Du har drivkraft och är självständig och kan genomföra samt slutföra arbetet med bra resultat. Du fokuserar väl och provar egna lösningar för att nå uppsatta mål. formulerar och väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. prövar och omprövar
Exempel: Du har stor drivkraft och är mycket självständig. Du klarar att planera, genomföra och slutföra arbetet med mycket bra resultat. Du visar på en stark inre vilja att utveckla din förmåga. Du löser alla arbetsmoment på egen hand med mycket gott resultat. formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt. prövar och omprövar då systematiskt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: