Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovmotorik och rörelse

Skapad 2018-11-06 15:26 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grovmotorik och rörelse, att lära sig komplexa rörelser med hjälp av olika rörelser. Tex, ringar, natta, räck, hopp, balans.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Rörelser-komplexa rörelser med hjälp av redskap så som matta, räck, ringar, hopp, balans. Redskapstationer och banor som ska kunna ge progression för att utveckla grovmotoriken.

Innehåll

 

 

 

 • Syfte:

  -Utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. -Skapa förutsättningar att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen förmåga.

  -Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

   

 • Centralt innehåll.

  -Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter.

   

 • Arbetsform.

  Redskapsgymnastik: Olika övningar i redskapen räck, matta, ringar och hopp. Fokusera på ett par redskap i taget och börja med grundövningar. Därefter ska alla få chansen att utifrån sin förmåga utvecklas och öva på/ lära in mer avancerade övningar.

 

 

Utvärderingsform/bedömning.  Kontinuerliga samtal/kamratbedömningar under lektionerna för att på så sätt öka förståelsen för det aktuella momentet. Praktiskt visar även eleven upp vad den kan/ lärt sig för undervisande lärare

 

 

A

C

E

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

 

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Uppgifter

Matriser

Idh
Grovmotorik och rörelse

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: