Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2018-11-06 15:27 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Presentation av ämnet: Religionen kan spela en stor roll i människors liv och har så gjort i alla tider. Religionen kan skänka tröst, trygghet och gemenskap, men kan också orsaka konflikter. Kunskap om religionens roll i samhället och hur religionen historiskt påverkat människors tillvaro är viktig för att skapa förståelse för vår omvärld.

Innehåll

 

Mål/kunskapskrav för eleven

 

·         Kunna redogöra för de stora dragen i kristendomens historia

·         Kunna redogöra för de utmärkande dragen för kristendomens tre stora riktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi samt göra jämförelser dem emellan

·         Kunna redogöra för centrala begrepp, urkunder och riter (t ex konfirmation, namngivning)

·         Kunna resonera kring hur religionen kan forma människors identiteter och livsstilar

·         Kristendom i Sverige, religiositet - sekularisering

 

 

Centralt innehåll:

·        Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

·        Huvuddragen i kristendomens historia.

·        Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

·        Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

·        Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

·        Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

 

Uppgifter

  • Religion

Matriser

Re
Kristendomen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: