Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, multiplikation och division

Skapad 2018-11-06 16:24 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med geometriska former, längdenhet samt omkrets. Vi arbetar även med multiplikation på olika sätt samt divisionsräkning.

Innehåll

Bedömning
Du kommer få visa vad du lärt dig genom:

 • delta i diskussioner med både lärare och elever.
 • förklara de begrepp vi arbetat med.
 • arbeta både enskilt och i mindre grupper.
 • prov

 

Matematiska begrepp
Dessa begrepp ska du kunna förstå, sätta in i sammanhang och förklara:

sträcka, meter, decimeter, kub, sida, hörn, kon, omkrets, pyramid, tetraeder, rätblock, klot, kvadrat, rektangel, millimeter, centimeter, längd, bredd, höjd, kant, sidoyta, multiplikation, division, produkt, kvot, lika mycket, hälften.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri, multiplikation och division åk 4

Uppnår målen
Behöver träna mer
Du kan mäta och rita sträckor.
Du kan uppskatta olika längder.
Du kan växla mellan olika längdenheter.
Du kan namnge olika geometriska figurer.
Du kan rita olika geometriska figurer.
Du kan konstruera mönster.
Du kan räkna ut figurers omkrets.
Du ska kunna räkna enkla multiplikationsalgoritmer.
Du ska kunna räkna multiplikations med minnessiffror.
Du ska förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
Du ska kunna räkna multiplikation med tiotal och hundratal.
Du ska kunna räkna enklare division.
Du kan läsa och förstå textuppgifter.
Du kan med uttryck/uträkningar visa hur du tänker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: