Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Världen åk 2

Skapad 2018-11-06 16:28 i Rödsleskolan Oskarshamn
Nu ska du få lära dig mer omvärlden genom kartan. Du kommer se hur jorden är indelad i olika världsdelar och hav. Du kommer även att få lära dig hur barn lever i olika delar av världen.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Nu tar vi en tur ut i världen med hjälp av karta, jordglob och Google Earth!

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska:

Kunna visa på karta var olika världsdelar och världshav finns
Kunna berätta om hur barn lever på olika ställen i världen och jämföra med hur du lever
Kunna vara med och diskutera olika händelser i världen.
Kunna söka fakta om ett land från olika källor
Kunna skriva en enkel faktatext om ett land i världen
Kunna redovisa om ett av världens länder för klasskamraterna
Känna till tre olika religioner

Arbetssätt

Du kommer att få:

* titta på filmer och powerpoints om världen t.ex."Big Bang hur livet och jorden skapades" och "Om hela världen var en by" från AV media.
* se på världen utifrån kartverktyget google earth.
* lära dig om världsdelarna och världshaven bl.a. genom interaktiva kartövningar i Skolplus.
* lära dig om hur barn lever i olika delar av världen.
* diskutera nyheter från olika delar av världen bl.a. utifrån Lilla aktuellt.
* läsa faktatexter om världen - vi utgår från ne.se som källa och jämför sedan med andra källor som t.ex. Wikipedia.
* skriva en egen faktatext om ett land. Vi utgår från cirkelmodellen. Läraren modellerar först och skriver tillsammans med klassen en gemensam * text om Sverige. Vi använder chromebooks.
* läsa om världen i SO-boken PULS.

* arbeta med namngeografi (Världsdelar, Norden & Sverige)

 

Vår studiehandledare från Syrien berättar om hur det kan vara att vara 8 år och gå i skolan i Syrien.
 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:
- att du kan berätta om världskartan och peka ut ett antal världsdelar och världshav
- att du kan jämföra hur barn lever i olika delar av världen
- att du aktivt deltar i diskussioner
- din förmåga att söka fakta från flera källor
- din förmåga att  på egen hand skriva  och redovisa en faktatext med hjälp av Chrome Books
- att du kan namnet på tre olika religioner och känna till något som förknippas med dessa

 

Tidsperiod:

Höstterminen åk 2 vecka 45-51

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: