Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampar & Näringskedjor åk 2

Skapad 2018-11-06 16:42 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola F NO (år 1-3)
Vi arbetar med svampar, näringskedjor & årstiden hösten.

Innehåll

Arbetsområdets innehåll

Vi tittar på filmer och lär mer om svampar

Vi gör besök i skogen och ser vilka svampar vi hittar

Vi söker fakta på Internet och väljer utifrån det ut relevant fakta som vi använder till att skriva stödord

Vi tränar på att kunna söka fakta i böcker och skriva en egen faktatext.

Vi tränar på att muntligt redovisa om en svamp inför klassen

Vi lär oss om näringskedjors uppbyggnad och vilka funktioner svampar har i naturens kretslopp

Vi pratar om hösten och varför skogen och naturen förändras som den gör

Vi arbetar med olika träd och lär oss mer om våra vanligaste träd som finns i närmiljön

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • Besöka skogen
 • Undersöka olika sorters svampar 
 • Söka fakta i olika böcker samt på Internet 
 • Skriva en faktatext för hand med hjälp av stödord
 • Titta på olika filmavsnitt om svampar
 • Titta på filmer samt prata om enkla näringskedjor 
 • Undersöka olika sorters löv och prata om årstidsväxlingar

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal 
 • Tillsammans med en kamrat kunna söka fakta i olika böcker samt kunna skriva en faktatext för hand
 • Kunna namnet på ett par vanliga svampar
 • Kunna förklara en enkel näringskedja och vad den kan bestå av
 • Redovisa muntligt om en svamp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: