Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9 ht18

Skapad 2018-11-06 19:56 i Tiundaskolan Uppsala
Tal årskurs 9 med boken Matte Direkt (2018) som grund
Grundskola 9 Matematik
Geometri kan i någon mening sägas vara den äldsta matematiken, då tidig matematik i stor utsträckning handlade om förhållanden i geometriska figurer.

Innehåll

Ord/begrepp att kunna: 

 • Till prov: vertikalvinkel, sidovinkel, yttervinkel, likbelägna vinklar, alternatvinklar, Pythagoras sats, katet, hypotenusa, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet och kongruent
 • Till inlämningsuppgift: skala, förminskning, förstoring, spegelsymmetri, symmetrilinje och rotationssymmetri

Arbetsformer

 • Lärarledda genomgångar
 • Eget arbete i matematikboken
 • Diskussionsuppgifter

Material:

 • Matte direkt åk 9 kap 2: geometri

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat: 

 • Göra beräkningar på olika typer av vinklar (vinklar)

 • Göra beräkningar med hjälp av Pythagoras sats (Pythagoras sats)

 • Utföra beräkningar med längd-, area- och volymskala (Skala)

 • Kunna några rymdgeometriska kroppar (rymdgeometriska kroppar)

 • Använda begreppet likformighet och göra beräkningar med hjälp av likformighet (likformighet 1likformighet 2)

 • Veta vad spegelsymmetri och rotationssymmetri innebär (symmetri)

Bedömning baseras på: 

 • Prov

 • Inlämningsuppgift

Tidsplan:

 • Vi arbetar med kapitel 2 s.mellan v. 45 - 49
 • Provdatum 5 och 7 december

 

Uppgifter

 • Prov: Geometri

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: