Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete år 4

Skapad 2018-11-06 19:58 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 Slöjd
Projektarbete Du kommer få arbeta fritt med eget arbete utifrån din planering. Välja tyg. Göra mall/mönster. Välja rätt verktyg.

Innehåll

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • Öva dig vidare på att arbeta självständigt
 • Följa en tänkt idé utifrån en egen planering
 • Klippa ut material utifrån ett mönster/mall
 • Tänka på färg och konstruktion
 • Välja rätt verktyg 

 

 

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 • Enkla former tekniker som maskinsömnad och handsömnad
 • Enkla beskrivningar 
 • Tänka på färg och form

 

 

 

Hur ska vi arbeta? 

Vi startar arbetet med inspirationsbilder; vad kan ingå i arbetet?

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar för de olika momenten.

 • Din tänkte idé, hur du gör en planering.
 • Klippa efter mönster/mall.
 • Val av verktyg

 

 

 

Bedömning (Kunskapskrav)

Jag som lärare kommer att följa din arbetsgång och din planering och kommer ge feedback under ditt arbete.

Det jag kommer att bedöma är:

 • Idéutveckling, egen idé val av färg och form
 • Arbetssätt, följa en planering med bild och enkel text
 • Redskap och verktyg, hur du hanterar verktyg och maskiner. 
 • Problemlösning, arbetar självständigt eller i behov utav stöd av läraren
 • Analysera och värdera, hur gick arbetet? 
 • Föremålets utseende, ditt färdiga arbete

 

 

 

Matriser

Sl
Slöjdmatris åk 4

Förmågan att formge och framställa föremål med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Idéutveckling
(planering)
Jag kommer med förslag på hur arbetet kan se ut efter att ha sett olika förslag på vad som är möjligt att göra.
Jag kommer med förslag på hur arbetet kan se ut efter att ha sett olika förslag på vad som är möjligt att göra. Jag gör en enkel skiss på mitt arbete.
Jag kommer med förslag på hur arbetet kan se ut. Jag väljer en skiss på mitt arbete efter att ha skissat flera olika förslag.
Arbetssätt
Jag kan följa enkla muntliga instruktioner och formge och framställa enkla slöjdföremål.
Jag kan följa enkla instruktioner och formge och framställa enkla slöjdföremål.
Jag kan självständigt följa enkla instruktioner och formge och framställa enkla slöjdföremål.
Redskap och verktyg
Jag kan med hjälp av min lärare prova enkla hantverkstekniker,handverktyg och redskap
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda enkla hantverkstekniker, handverktyg och redskap.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda enkla hantverkstekniker, handverktyg och redskap på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Problemlösning
Jag får hjälp av min lärare att lösa mitt problem och får förslag på handlingsalternativ som leder framåt.
I samtal med min lärare väljer jag mellan olika förslag att lösa mitt problem, och får på så sätt handlingsalternativ som leder framåt.
Jag ger olika förslag på att lösa mitt problem. Jag får hjälp av min lärare och får förslag på handlingsalternativ som leder framåt.
Föremålets utseende
Jag för ett enkelt resonemang om mitt föremåls utseende.
Jag för ett enkelt resonemang om mitt föremåls utseende. Jag funderar över mitt val av färg, form.
Jag för ett enkelt resonemang om mitt föremåls utseende. Jag funderar över mitt val av färg, form material och symboler.
Analysera och värdera
Jag känner till några handverktyg och redskap som använts. Jag för ett enkelt resonemang om mitt föremåls utseende.
Jag kan ge en muntlig värdering av slöjdarbetet.
Jag kan ge en muntlig värdering av arbetsprocessen och känner till några handverktyg och redskap som använts.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: