Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys åk 6

Skapad 2018-11-06 20:10 i Åledsskolan Halmstad
Under senare delen av höstterminen i åk 6 kommer vi att ar beta med bildanalys.
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska Svenska som andraspråk
Under senare delen av höstterminen 2018, i åk 6, kommer vi att arbeta med bildanalys.

Innehåll

Syfte

Eleven

 • skapar bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
   
 • analyserar historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Kunskapskrav

Eleven
 • för enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Centralt innehåll

 • Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Konkreta mål

 • Du deltar i diskussioner kring uttryck, innehåll och budskap i bilder från olika tider. 
 • Du ska utifrån det konstverk du valt kunna göra en bildanalys utifrån några frågor:

  Vad ser du?
  Vad känner du/Vad tror du konstnären vill förmedla med bilden?
  Är det en positiv eller negativ bild?
  Vad i bilden får dig att känna detta?
  Skulle du vilja vara där? Se övriga stödfrågor i arbetsuppgiftsbeskrivningen av uppgiften
 •  
 • Du berättar något om konstnären och något om dennes verk. 
 • Du redovisar din bildanalys och din fakta om konstnären inför klassen med hjälp av stödord och du visar också vilket konstverket som du valt.
 • Du gör din egen version av konstverket Skriet, och målar i oljepastell eller/ och vattenfärg

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att 
* delta i diskussioner kring uttryck, innehåll och budskap i bilder från olika tider.

* utifrån det konstverk du valt gör en bildanalys utifrån stödfrågorna

 * berättar om konstnären och något om dennes verk.
*  använda bildspråk, tekniker och digital bearbetning i din egen version av "Skriet"

Undervisning

Tillsammans tränar vi på att se vilket budskap ett konstverk kan skildra . Vi kommer att utgå i från Edvard Munchs "Skriet" och föra resonemang om uttryck och innehåll i bilden. Vi kommer att träna på att göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder  och företeelser i omvärlden. Vi analyserar också gemensamt andra typer av konst.

Du kommer att få välja ett eget konstverk och göra en bildanalys som presenteras för klassen. Du ska också presentera fakta om konstverket och konstnären.

Du ska få göra en bild där du använder dig av färgstarka färger som pastell och/ eller vattenfärg

Du kommer att få göra din egna version av "Skriet" utifrån hantverksmässiga metoder och digital teknik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: