Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Multiplikation och Division

Skapad 2018-11-06 21:09 i Elinebergsskolan Helsingborg
Multiplikation och Divison
Grundskola 6 Matematik
Detta ska vi göra på lektionerna: metoder för multiplikation med stora och små tal metoder för division med 10, 100 och 1000 metoder för multiplikation och division av tal i decimalform bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer kunna använda begreppen i kapitlet

Innehåll

Kap 2 Multiplikation och division

Vi kommer tillsammans att gå igenom lärandemålen i klassrummet. Tänk på att fråga om det är något du undrar över. Eftersom delarna i matematiken hänger ihop är det viktigt att du förstår alla bitar så säg till om du fastnar på något. Längst ner hittar du vilka bedömningskriterier vi tittar på.

Detta ska du kunna efter arbetsområdet:

 

Dessa förmågor kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att träna på de fem förmågorna inom matematik. Dessa fem förmågor är metod, problemlösning, resonemang, begrepp och kommunikation.

I detta arbetsområdet kommer vi att arbeta med tal multiplikation och division med tal i decimalform.

 

Metod

 

Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.

Problemlösning

Lös enkla problem genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.

Resonemang

Beskriv tillvägagångssätt och för resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp

Du har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i rätt sammanhang.

Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt. När du växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Kommunikation

Du kan redogöra för, och samtala om, ditt tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal för och följer du matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument.

 

Detta ska vi göra på lektionerna:

  • metoder för multiplikation med stora och små tal

  • metoder för division med 10, 100 och 1000

  • metoder för multiplikation och division av tal i decimalform

  • bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division

  • välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer

  • kunna använda begreppen i kapitlet

 

Detta kommer vi att bedöma:

Vi kommer att bedöma hur väl du klarar de fem huvudförmågorna. Alla fem är viktiga så tänk på att försöka förbättra dig på alla områden. Det är viktigt att du inte missar någon av dem eftersom det krävs redovisad kunskap i alla huvudförmågorna för att bli godkänd.

Bedömningen sker på proven och under lektionstid.

Provet kommer inte att betygsättas utan visa vilken nivå du klarar på det här arbetsområdet.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: