Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Veckoplanering Gylleenheten 1

Skapad 2018-11-07 07:21 i Gylle förskola Borlänge
Förskola
Mall till en veckoplanering/aktivitetskalender för personalen. Efter veckans slut eller efter dagen kan vi reflektera och analysera hur det gick. Varför det blev som det blev? Vill man ha den utskriven till vh (anslagstavla) så gör man om den och tydliggör läroplansmålen, tar bort den röda texten som är riktad till pedagoger!

Innehåll

Aktivitetskalender v. 45

Fokus på förbättringsområden: Lek och Värdegrund. Vi försöker även få in barnens delaktighet allt mera. I arbetet med förbättringsområdena får vi in flera verksamhetsmål

 

Måndag: 
Förskolan veckomöte. Utelek fm - motorikträning och gruppgrupplekar. Frukt ute                                             
Em. Veckoutvärdering tillsammans med barnen från föregående vecka (missade detta i fredags). Dokumentera barnens
utvärdering. 
B och A ansvariga. C på "grannavd" efter lunch (sovande barnen). Några vakna barn från "grannavd" är även med på utvärderingen eftersom personalen har planering.

Tisdag: 
Startar Lekgrupper, övriga valstund

OBS! Kom ihåg den nya aktiviteten i valstunden. Har vi gjort foto? Vem ansvarar för det? Samling - C ansvarig

Onsdag:
Fortsätter med lekgrupper, övriga utelek.

Samling och Introduktion av det nya lekmaterialet. A ansvarig.

Torsdag:
Introducerar ny bok  - Tillsammans talar vi om innehållet och bokens budskap (kompistema). Dokumenterar barnens tankar
kring boken, tillsammans gör vi ett "kompiskollage". 

Samling - introducerar boken, efteråt dela in i 3 grupper - gör skapandecollage tillsammans (ex. måla något minne från boken-fråga barnen varför?). B ansvarig över samlingen, sedan 1 personal i varje grupp.

Fredag:
Fokus på barnens lek: Personal observerar vad som sker i leken, finns tillräckligt med material? Vilka barn leker?
Har de tillräckligt med material?


Samling: Veckoutvärdering tillsammans med barnen: Sammanfatta veckan, vad var roligt, vad kommer vi ihåg, vad tar vi med
oss inför kommande vecka? (Ta hjälp av projektor: visa några dokumentationer från veckan).

Em: Avd. har veckoplanering
Samling och veckoutvärdering med barnen: A och C ansvariga

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: