Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Igellkottar i lera

Skapad 2018-11-07 09:52 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6
Små söta igelkottar.

Innehåll

Mål:

 • Eleverna visar efter mognad förmågor att vara lärarresurser i det estetiska arbetet.
 • Eleverna används som resurser i undervisningen.
 • Eleverna erbjuds arbetsformer både individuella och i grupp.
 • Eleverna är delaktiga i den estetiska verksamheten.
 • Det finns en tydlig progression i den estetiska verksamheten.
 • Verksamheten erbjuder ett varierande innehåll som t.ex. bild, musik, dans och drama.
 • Eleverna erbjuds aktiviteter där de får använda olika verktyg, material och tekniker.

 

Tillvägagångssätt:

Vi använder oss av svart keramiklera, som blir brun när den bränns.

Varje elev får en liten lerklump, som de ska forma till en igelkott.

De gör en liten svans där bak och en nos fram och två ögon.

Taggarna formas genom att picka med en gaffel eller klippa med en sax.

Dessa små igelkottar ska skröjbrännas och sedan glaseras.

 

Utvärdering/ uppföljning:

 • utställning
 • Under arbetets gång.
 • Pedagogiska samtal

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: