👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 6 Good Stuff, 2020-2021

Skapad 2018-11-07 09:55 i Idenors skola Hudiksvall
Övergripande planering med läroboken Good Stuff som grund.
Grundskola 6 Engelska
Ni kommer att arbeta med texterna i läroboken. Texterna är av varierande slag och handlar om många olika ämnen. Texterna ska läsas och översättas och användas som grund för muntliga och skriftliga övningar. Vi kommer också att använda digitala medier.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom att läsa, översätta, göra skriftliga och prata om texter blir du bättre på att:

 • förstå engelska
 • prata engelska
 • skriva engelska

Detta kommer att bedömas

Din läs- och hörförståelse kommer att bedömas kontinuerligt,men också vid särskilda provtillfällen.

Din förmåga att skriva engelska kommer att bedömas när du gör olika skrivuppgifter.

Din förmåga att prata engelska kommer att bedömas kontinuerligt i klassrummet och även vid olika samtalstester.

Arbetsformer

 • Ni kommer att få läsa texter om olika ämnen i läroboken.
 • Ni kommer att få skriva texter av olika slag.
 • Ni kommer att se på serier om engelsktalande ungdomar, med engelsk undertext.
 • Ni kommer att få prata engelska.
 • Ni kommer att använda olika sidor på nätet för att träna på läs-och hörförståelse och uttal.
 • Ni kommer att få gå igenom och träna på olika grammatiska moment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6