Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål i arabiska år 1-6

Skapad 2018-11-07 11:25 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Mål i arabiska år 4-6
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Mål i arabiska år 4-6

Innehåll

Mål 4-6

Läsa

Läsa och förstå olika åldersanpassade texter och från olika medier.

Läsa och förstå innehållet i olika texter samt göra en muntlig sammanfattning med egna ord

och kommentarer.

Lässtrategier för att förstå budskapet och mellan raderna.

Skriva

Uttrycka sig skriftligt enkelt med viss språkligt variation och grundläggande regler.

Skriva egna sammanhängande texter när det gäller stavning, grammatik och ordförråd.

Se likheter och skillnader mellan modersmål och svenska.

 

Tala, lyssna och samtala

Lyssna och återberätta.

Delta i enkla dialoger och muntliga presentationer.

Delta i samtal och diskussioner och uttrycka sina och andras åsikter.

Återberätta händelser med effektivt ord- och begreppsförråd, samtala om bekanta ämnen på

ett välutvecklat sätt.

Ta och ge olika slag instruktioner och information.

Jämföra modersmålets med svenska.

Berättande texter

 

Kunna berätta om literera anpassande texter i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter

från olika tider och områden där modersmålet talas, identitets- och livsfrågor.

Kunna berätta om olika poetiska texters med effektivt ord och begrepp.

Kunna beskriva, förklara anpassande texter med anknytning till traditioner, och språkliga

uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

 

Språkbruk

Ha bra och välfungerande ordförråd och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och

åsikter.

Synonymer och motsatsord.

 

Kultur och samhälle

Kunna mer om hur det är att leva i hemlandet

Kunskaper om vardagsliv, språk använ,dning högtider och traditioner.

Kunskaper om samhälle och kulturtraditioner i områden där språket används och kan göra

jämförelser med egna erfarenheter.

Kunna jämföra mellan skolgång i hemlandet och i Sverige.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: