Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skapa sammanhang - På- och avklädning

Skapad 2018-11-07 11:51 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Kompassens didaktiska planering vid av- och påklädning i våra hallar.

Innehåll

 

Nuläge:

 

Barnen som har gått en stund hos oss har fått vara med och klä av och på sig med hjälp av en pedagog. De nyintroducerade barnen har hitintills inte haft samma chans till detta.

 

 Syfte:

 

 Vi vill ge barnen en möjlighet till större självständighet genom att uppmuntra deras egna initiativ samt utmana deras kroppsuppfattning och motorik. Vi vill att barnen ska få utforska den teknik de möter varje dag såsom att olika material, funktioner m.m.

 

 

Vilket/vilka material väljer vi? 

 

Barnens egna kläder vid på- och avklädning i hallarna samt extrakläder såsom vantar och strumpor inne på hemvisterna.

 

 

Mitt bidrag som pedagog: 

 

 Att ge barnen tid, då detta är möjligt, att själva få prova på och testa sina strategier och teorier. Som pedagog är jag en fiffig kompis som tipsar, hjälper till och stöttar vid behov men jag kan också backa för att se vilka barnets strategier och teorier är.  Jag använder mig av ett rikt och nyanserat språk med lägesord, synonymer, begrepp såsom höger och vänster m.m. Jag är beredd på att barnen behöver mycket upprepningar under en lång tid och visar tålamod inför detta. De mer erfarna barnen får möjlighet att vara mentorer åt sina nya kompisar. Jag tar ansvar för att hallen är välkomnande och inspirerar till att utforska på- och avklädning.

 

 

 

Vilka förväntningar har jag/vad tror jag kommer hända?

 

På lång sikt förväntar vi oss att barnen blir mer självständiga i på- och avklädningssituationen. På kortare sikt förväntar vi oss att vi pedagoger blir mer medvetna om hur situationen upplevs för barnen samt ger dem möjlighet att själva försöka och hjälpa sina kompisar.

 

 

Introducering:

 

Vi tänker på, då det är möjligt, att ta med en mindre grupp barn ut i hallen vid på- och avklädning för att ge dem möjlighet till utforskande i lugn och ro. 

 

 

Uppgifter

  • Didaktisk planering Almunge - Knutby

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: