👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8 vt 2019

Skapad 2018-11-07 13:51 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Intresset för att studera geometriska figurer har sysselsatt matematiker i alla tider. De flesta geometriska begrepp som vi använder i dag definierades för över 2000 år sedan i Euklides verk Elementa. Idag används kunskaper om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktigt för att till exempel tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym. I det här avsnittet får du lära dig mer om två- och tredimensionella former och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Innehåll

 

Centralt innehåll:

·       Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 

·       Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.

·       Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 

·       Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

Områdets begrepp:

medelpunkt

radie

diameter

pi

omkrets

area

enheter

cirkelsektor

medelpunktsvinkel

dimension

geometrisk kropp

kub

rätblock

cylinder

prisma

                  

kon

pyramid

klot

begränsningsyta

mantelyta

sfär

volym

 

Områdets avsnitt:

·       Cirkelns omkrets

·       Cirkelns area

·       Begränsningsyta och mantelyta

·       Volym av rätblock

·       Volymenheter

·       Volym av prisma och cylinder

·       Volym av kon, pyramid och klot

·       Formler

 

 

 

 

En väldigt preliminär planering av området Algebra för Evelinas grupp 04AB

 

Boken Prio har tre nivåer (grön, blå och röd). Grundkursen är de gröna uppgifterna,
strävar man efter att nå de högre kunskapskraven bör man (även) arbeta med blå och/eller röda uppgifter. Det kommer även att finnas övningsblad att arbeta med som tillhör varje delavsnitt.

 

Vecka

Onsdag

Torsdag

Fredag

Läxa 

50

Arbetshäfte:

Omkrets och Area
-repetition rektangel och triangel

-Cirkeln omkrets.

-Pi

 

Matematikspel

 

 

Jullov!!

 

 

 

 

 

 

Jullov

Jullov

Jullov

 

 

2

3.1

Cirkelns omkrets

3.1-3.2

Cirkelns omkrets

Cirkelns area

3.2

Cirkelns area

Arbeta klart 3.1-3.2

 

3

3.3

Begränsningsyta och mantelyta

3.3-3.4

Begränsningsyta och mantelyta

Volym av rätblock

 

3.4

Volym av rätblock

Arbeta klart 3.3 och 3.4

4

3.5

Volymenheter

3.5-3.6

Volymenheter

Volym av prisma och cylinder

3.6

Volym av prisma och cylinder

Arbeta klart 3.5-3.6

5

3.7

Volym av kon, pyramid och klot

 3.7+3.8 Formler

 

 

 3.8 Formler

 

 

Arbeta klart 3.7 och 3.8

6

Begreppstest

Kapiteltest

Basläger

Hög höjd

Basläger

Hög höjd

Öva inför provet

7

Repetition

Prov kap 3

Prov kap 3
& Utvärdering