👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltiden i centrum , årskurs 9

Skapad 2018-11-07 15:22 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Måltiden i centrum som pågår i fyra veckor och som handlar om fyra olika livsmedel.

Innehåll

Syfte:

Du skall få möjlighet att repetera och vidareutveckla det du har lärt dig i Hkk. Du skall få möjlighet att träna och utveckla dina kunskaper i hushållets sysslor.

Mål:

Alla skall delta i planering och organisation av olika måltider utifrån givna ingredienser.

Du skall bli kunnig i hur man planerar och tillagar måltider med tanke på hälsa, miljö och ekonomi.

Du skall öka dina kunskaper om olika livsmedel.

Du skall kunna reflektera över olika måltider med tanke på hälsa, miljö och ekonomi.

Organisation och arbetssätt:

Ni arbetar i grupper och skall tillaga fyra olika måltider som skall planeras och beskrivas. Ni har fyra veckor på er med allt arbete.

De fyra måltiderna utgår från livsmedlen; köttfärs/ vegetariska alternativ, grönsaker och spannmål, fisk och baljväxter. Var och en i gruppen blir ansvarig för en måltid.

Det kommer att finnas tillgång till ingredienser och ni får använda er av recept som finns i Hkk-boken.

När temat är avslutat skall ni ha skrivit om de olika livsmedlen och måltiderna och alla skall delta i gruppen genom att ansvara för en måltid, planering, tillagning och beskrivning.

Vid varje måltid skall det finnas en hjälpreda som ansvarar för att hjälpa till i elevköket och som ansvarar för dukningen och att ni har en trevlig måltid tillsammans. Alla i gruppen skall vara hjälpreda.

Vad som skall ingå i redovisningen:

Varje måltid skall beskrivas med motivering till varför ni valt den maträtten och vilka tillbehör ni valt och varför.

Utgå från tallriksmodellen och beskriv måltidens innehåll av näringsämnen.

Berätta om livsmedlet ni utgått från i planeringen och berätta om vilka näringsämnen det innehåller, hur det skall förvaras, priser och kvalitet och hur det kan användas.

Berätta om vilka tillagningsmetoder ni använt er av och vad som är bra att tänka på när man lagar denna måltid.

Analysera hela processen utifrån miljö, hälsa och ekonomi.

Kriterier på att du har klarat målen: 

Du har tagit ansvar för planering, tillagning och beskrivning av fakta om en av måltiderna.

Du har resonerat kring och givit omdömen om olika val och dess konsekvenser.

Du har planerat och tillagat en måltid.

Använt metoder, livsmedel och utrustning.

Valt tillvägagångssätt och motiverat val.

Givit omdöme om arbetsprocessen.

Resonerat om måltiders anpassning till individuella behov.

 

 

 

Matriser

Hkk
Kopia av Kunskapskrav Hkk 7-9

E
C
A
Planera, tillaga & genomföra måltid
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Använda metoder, livsmedel & utrustning
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt välfungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerandesätt.
Välja & motivera
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Ge omdömen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Måltider & individuella behov
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Konsumtionsalternativ
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Rättigheter & skyldigheter
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Konsekvenser
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.