Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oral presentation: Luxury Resort

Skapad 2018-11-07 15:34 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
Present and discuss information about an English-speaking island/group of islands: inhabitants, nature, special features. Give your own opinions, experiences and conclusions on the subject. Would this place need an increased number of visiting tourists? What would change? What pros and cons are there to consider?

Innehåll

Planning: 

w 45

Introduction, Groups, Finding facts

w 46

 Finding facts, working with your presentation

w 47   

Working with your presentation

Working with your presentation

w 48 Project Music, Art, Dance

Working with your presentation

 Working with your presentation

w 49

Presentations

Presentations

w 50

 Extra

Uppgifter

 • Eng6 Oral presentation luxury resort

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -

Matriser

Eng
Oral presentation: Luxury Resort

E
C
A
Innehåll, diskussion och jämförelse
Presentera och diskutera information om en engelsktalande ögrupp: befolkning, naturliv, särdrag. Ge egna åsikter, erfarenheter och slutsatser kring ämnet.
Du beskriver översiktligt er ö och hotellanläggning utifrån intruktionerna till uppgiften. Du beskriver översiktligt relevanta ämnen och gör kopplingar till egna erfarenheter och kunskaper.
Du beskriver utförligt er ö utifrån intruktionerna till uppgiften. Dessutom gör du flera kopplingar till egna erfarenheter och kunskaper inom området.
Du beskriver utförligt och nyanserat er ö utifrån intruktionerna till uppgiften. Du gör även utförliga och nyanserade kopplingar till egna erfarenheter och kunskaper inom området.
Presentation/Struktur
T.ex. logisk koppling mellan idéer, linking words.
Presentationen och idéerna är tillräckligt strukturerade för att kommunikationen ska gå fram.
Presentationen och idéerna är relativt strukturerade och kommunikationen går fram.
Presentationen är mycket väl genomtänkt samt intresse- och tankeväckande. Presentationen och idéerna är väl strukturerade och kommunikationen går fram på ett effektivt sätt.
Källor
Hitta lämpliga källor. Redovisa källor som används. Referera till källor under presentationens gång.
En ensam källa har använts för att samla information. Källan har antingen inte redovisats eller har redovisats på ett felaktigt/otydligt sätt
Två eller fler källor har används för att samla information. Källorna har redovisats på ett lämpligt sätt.
Ett flertal källor har använts och redovisats på ett tydligt sätt. Källorna hänvisas till under presentationens/ diskussionens gång så att åhörarna får en tydlig uppfattning om informationens ursprung.
Språkbehandling (muntlig produktion och interaktion)
Visa tydlighet och variation i t.ex. uttal, ,ordförråd och grammatiska konstruktioner. Visa språkligt flyt, t.ex. uttrycka sig obehindrat och inte ofta tveka eller stanna upp.
Språket är relativt tydligt, varierat och har flyt. Uttalet är acceptabelt.
Språket är varierat, tydligt och har bra flyt. Uttalet är bra. I samtal är språket smidigt och naturligt.
Språket är varierat, tydligt och har mycket bra flyt. Språket är nyanserat och väl avvägt för att förtydliga detaljer. Mycket bra uttal. I samtal är språket smidigt, naturligt, effektivt och elegant.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: