Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Labyrint

Skapad 2018-11-07 16:21 i Norra Förskolan Vindförberg Rättvik
Grovplanering av tema arbete Labyrint.
Förskola
Vi tänker arbeta med Labyrint som utgånspunkt för lek och skapande

Innehåll

Nuläge

Vi ser att en del av barnen just nu är intresserade av TV-serien Labyrint. Vi vill bygga vår undervisning efter barnens intresse.

Mål

 

Arbetet med Labyrint syftar till att barnen på ett lekfullt sätt ska utveckla sin matematiska, språkliga och motoriska förmåga. Målet är även att utveckla samarbetet och hjälpsamheten mellan barnen. En del konstruktion/estetiskt skapande och teknik kommer det också innehålla.

Syfte 

 Vi tror på ett lustfyllt lärande Vi vill stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter genom lek och samspel.

 

Genomförande 

Vi tittar gemensamt på ett avsnitt av Labyrint, för att alla barn ska bli delaktiga och för att få reda på vad barnen vet och tänker.

Vi går ut i skogen och upptäcker att Daidalos varit där och slajma

Vi kommer att använda oss av programmet, bilder, experiment,

Temat ska inspirera till lek och lärande där material och inspirerande miljö ska finnas tillgängliga.

 

 

 

 

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt på den gemensamma planeringstiden.

Ansvar

Arbetslaget på avd. Ekorren ansvar gemensamt

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: