Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tvåspråkiga barn på förskolan

Skapad 2018-11-07 19:34 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Många utavbarn i Sverige är tvåspråkiga och behöver hjälp med språket. Här är förskolans pedagoger ett bra verktyg som kan stärka barnens språk, förståelse och göra barnen redo för världen, att få känna att "du är värdefull" precis som du är.

Innehåll

MÅL

Vårt mål är att barnen ska känna sig viktiga och värdefulla. Dom ska kunna respektera varandra och andras åsikter. Vi vill att barnen ska kunna behärska språket som gör det lättare för dom i framtiden. Det ska vara enkelt att fråga och svara på frågor.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi arbetar med språket varje dag, vi benemnar så att barnen får höra orden ofta, vi pekar samtidigt som vi pratar så barnen kan se, vi dramatiserar så barnen kan få en förståelse, vi visar med händer och ansiktsuttryck när vi pratar och vi använder nidbilder. Samlingen är ett väldigt bra redskap för språket, här får vi in, sång, sagor, böcker, flanosagor m.m.

Genom detta stärker vi barnens minne samt språk, genom att varje dag benämna och aldrig sluta med det lär dom sig.Nuförtiden lever vi  i ett mångkulturellt  samhälle i Sverige vilket innebär att antalet flerspråkiga barn har ökat. Barnen med två språk upplever två olika språkliga världar, en på förskolan och en hemma. Barnen utvecklar sin identitet genom språken. Förskolan kan vara barnens första och enda möte med svenskan och det är här deras språkliga utvecklingen sker. 

 

DOKUMENTATION

 Vi i arbetslaget dokumenterar om varje barn som vi lägger upp i unikum samt väggen där föräldrar och barn kan titta tillsammans och bygga upp sitt språk.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar under våra planeringstider, under terminens slut. Vi utvärderar även med barnen, då får vi en mer klarare bild av vad barnet tycker och tänker samt hur barnet formulerar sig.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: