Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 8

Skapad 2018-11-07 23:00 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
En LPP för arbetsområdet Samband i åk 8.
Grundskola 8 Matematik
Samband åk 8.

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

  • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
  •  Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
  • Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. (ur lgr 11)

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

  • Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.  (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med bokens kapitel fyra som bas. Vi kommer att arbeta med samband och koordinatsystem. Eleverna kommer att arbeta med att rita koordinatsystem samt beskriva samband utifrån grafer. Under lektionerna kommer vi arbeta med genomgångar och gemensamt arbete, vi kommer även arbeta med läroboken och göra gemensamma praktiska övningar. Arbetet kommer att använda teoretiska resonemang men även ta hjälp av praktiskt material för att tydliggöra de matematiska aspekterna.

 

Bedömning: 

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

  • Eleven har (…) kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i (…) sammanhang på ett (…) fungerande sätt.
  • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett (…) fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med (…) anpassning till proble­mets karaktär samt (…) enkla matematiska modeller som kan til­lämpas i sammanhanget.
  • Eleven kan välja och använda (…) matematiska metoder med (…) anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med (…) resultat.  (ur lgr 11)

Matriser

Ma
Matematik - Samband åk 8

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven har en grundläggande förståelse för koordinatsystem och proportionalitet.
Eleven behärskar de matematiska begreppen och visar förståelse för dem. Eleven kan använda olika grafer för att beskriva samband.
Eleven behärskar de olika begreppen och använder dem i sina resonemang och redogörelser. Eleven är väl förtrogen med att beskriva samband. Eleven kan använda olika typer av diagram.
Rutinuppgifter
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter med samband. Eleven kan göra vissa beräkningar utifrån grafer.
Eleven kan utföra rutinuppgifter i flera steg. Eleven kan använda information i grafer för att lösa olika typer av uträkningar.
Eleven kan utföra rutinuppgifter i flera steg med avancerade samband och räkneuppgifter. Eleven kan utläsa samband ur olika typer av diagram.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar samband.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan använda områdets alla delar i avancerade problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: