Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning

Skapad 2018-11-08 07:04 i Knappekullaskolan Lerum
I detta tema arbetar vi med nedskräpning och återvinning samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur.
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning

I detta tema arbetar vi med nedskräpning och återvinning samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och i >

Innehåll

Syfte med Tema Skräp och Återvinning

Genom undervisningen i de naturorienterande ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Centralt innehåll i temat Skräp och Återvinning

Du ska få lära dig om:

 • Hur man sorterar olika material och förpackningar.
 • Vad de olika förpackningarnas material heter.
 • Vad som händer med återvunna förpackningar och hur de kan bli nya saker.
 • Hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö.

Arbetssätt i Tema Skräp och Återvinning

Så här ska vi arbeta med temat:

 • Se på filmer om hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö, skräp, sortering och återvinning.
 • Lära oss dekaler för sortering genom att sortera.
 • Sortera och lämna skräp vid den närmaste återvinningsstationen vid skolan.
 • Delta i skräpplockardagen tillsammans med övriga elever på skolan.

 

Kunskapsbedömning - Så här visar du vad du lärt dig

 • Genom att delta i våra gemensamma lektioner.
 • Genom att delta i samtal och bidra till resonemang om skräp och återvinning.
 • Genom att använda ord, begrepp och tecken som har med skräp, sortering och återvinning att göra. 
 • Genom att delta i sortering av skräp och förpackningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: