Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - orättvisorna i världen

Skapad 2018-11-08 08:32 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 6 Svenska Samhällskunskap
Du ska skriva och argumentera om att orättvisorna som drabbar barnen i världen måste försvinna.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Undervisning

Konkretisering av målen 

Under arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en argumenterande text (Förförståelse/förkunskaper)

• lära sig hur en argumenterande text (en insändare) är uppbyggd, hur man presenterar en åsikt och ett eller argument (Steg 1)

• lära sig hur man kan använder språket för att påverka någon (Steg 2)

 

 

Du kommer att...

Förförståelse/förkunskaper: Klassen/gruppen läser insändare i tidningar, planerar och genomför muntliga debatter för att lära känna det argumenterande språket. 

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den argumenterande textens innehåll, syfte och struktur.

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används för att påverka, som retoriska frågor, känsloladdat språk, överdrifter, upprepningar osv. Du får lära sig att använda olika sambandsord och fraser för att strukturera argumenten samt skriva ihop kortare meningar till längre.

Steg 3-4: Du planerar och skriver en text på egen hand.

• Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå syftet med en argumenterande text
- kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
- kunna använda strukturen för en argumenterande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.

-Du kommer också att bedömas utifrån två kunskapskrav i samhällskunskapen.

 

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella argumenterande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh
Argumentera skriftligt

E
C
A
SVENSKA
INNEHÅLL
Innehållet är begripligt. - en åsikt framgår i huvudsak - ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten
Innehållet är relativt tydligt. - en åsikt framgår relativt tydligt - ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten
Innehållet är tydligt. - en åsikt framgår tydligt - ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten
STRUKTUR
I huvudsak fungerande struktur. - texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom i huvudsak fungerande inledning, avslutning, styckeindelning
Relativt väl fungerande struktur. - texten är samman- hängande och relativt väl strukturerad genom relativt väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning - texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord
Väl fungerande struktur. - texten är samman-hängande och väl strukturerad genom väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning - texten är uppbyggd med hjälp av varierade sambandsord
SPRÅK
Viss språklig variation. - ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för..språkriktighet (används) med viss säkerhet - viss säkerhet uppvisas i meningsbyggnaden
Förhållandevis god språklig variation. - ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften Grundläggande regler för..språkriktighet (används) med relativt god säkerhet - meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad
Väl fungerande språklig variation. - ordvalet är varierat och passar uppgiften Grundläggande regler för..språkriktighet (används) med god säkerhet - meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad
SKRIVREGLER
grundläggande regler för stavning, skiljetecken...(används) med viss säkerhet - stavfel finns men de stör inte förståelsen - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet
grundläggande regler för stavning, skiljetecken...(används) med relativt god säkerhet - relativt få stavfel finns - stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet
grundläggande regler för stavning, skiljetecken...(används) med god säkerhet - få stavfel finns - stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet

SAMHÄLLSKUNSKAP

E
C
A
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Uttrycker åsikter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och till relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: