Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text

Skapad 2018-11-08 09:18 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under två-tre lektioner kommer vi att arbeta med resonerande text där vi tillsammans tittar på en gammal uppgift från ett nationellt prov. Vi kommer att börja med att gå igenom uppgiften, titta på bedömningsmatrisen och sedan läsa elevexempel och kommentarerna till bedömningen. När vi har gått igenom de olika betygsstegen kommer ni att få skriva en egen lösning på uppgiften som tas in för bedömning.

Innehåll

Lektion 1: Gemensam genomgång av uppgiften, bedömningsmatrisen och elevexempel med bedömning. 

Lektion 2: Bedömning av elevexempel i grupp utifrån bedömningsmatrisen för att sedan jämföra med lärarens kommentarer. 

Lektion 3: Din egen lösning av uppgiften utifrån den förkunskap du nu har kring bedömning och texttyp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Resonerande text

E
C
A
Innehåll
Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt om vad det innebär att vara kille eller innebär att vara tjej.
Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på ett utvecklat sätt om vad det innebär att vara kille eller innebär att vara tjej.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om vad det innebär att vara kille eller innebär att vara tjej.
Innehåll
Eleven ger exempel från sin egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Elevens exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde.
Innehåll
Bidraget innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid en balans mellan dem.
Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning, styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning.
Struktur
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ungdomstidningen, t.ex. genom ett ungdomligt språkbruk och läsartilltal.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i ungdomstidningen, t.ex. genom en konsekvent genomförd stil.
Språk, stil och skrivregler
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Språk, stil och skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: