Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KONSTHISTORIA åk 9

Skapad 2018-11-08 11:41 i Torpskolan Lerum
Teoretiskt och praktiskt arbete kring konsthistorien.
Grundskola 9 Bild

Utifrån min föreläsning kommer ni att få arbeta med en valfri konststil eller konstnär både teoretiskt och praktiskt.

Innehåll

Innehåll

1. På lektionen den 22 mars startar vi med att se på min föreläsning om konsten genom tiderna. Den finns även inlagd på google drive i bildmaterialmappen och i planeringen på unikum för er som missade den lektionen.

2.  Ni ska välja ett konstverk, en målning från valfri tid att arbeta med. 
Ni kommer att arbeta på lektionen den 29/4 och 6/5 med bildanalys av det konstverket, samt en praktiska uppgift resterande 3 1/2 lektioner.

Du kan välja att arbeta 3-dim, bygga, måla, klippa ,klistra och på så sätt ställa ut, presentera, ditt valda konstverk, där du tar fram din känsla av konstverket. Du kan arbeta  i   2-dim där du då gör en parafras på målningen i valfri teknik och material. Ni kommer att få visa ert verk för klassen. Allt lämnas in på driven.

Det praktiska fotar du av, och skriver kort ner din tanke, konstnärens namn och konstverkets, konststilen samt årtal.

Bildanalys

Stödmaterial finns i bildmaterialsmappen på google drive.

 Varför valde du den här bilden?

Hur påverkas du av bilden? Vilka känslor får du av den? Varför?

 Vad föreställer bilden? (figurer, saker, miljö, händelser, ny, gammal)

 Hur är bilden uppbyggd för att få det utrycket? ( teknik, komposition, färg, form ,ljus) Tänk på att använda bildord i din beskrivning, se planschen i salen.

 Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Dina egna upplevelser av bilden.

 

Bildanalysen lämnas in den 5/4 och det praktiska den 17/5

Monika

 

Avsnitt 3

 

Uppgifter

 • konsthistoria praktiskt arbete

 • Konsthistorie föreläsning

 • Bildanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Konsthistoria

Bedömningen avser förmågan att:
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Din kunskap om konsthistorien.Förstå vad som ger en bilder dess mening. Här behövs även kunskap om tex konst, design, arkitektur, film, serier, reklam. Förstå och använda olika bildbegrepp
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och före- teelser i omvärlden.
Bildanalys
Analysera och tolka din bild
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Bl
Presentation av konstverket , parafras

E
C
A
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Du prövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du prövar och omprövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du prövar och omprövar på ett systematiskt sätt hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Hur du använder dig av form, färg och bildkomposition för att förstärka känslan av konstverket
Du kombinerar olika former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar olika former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kombinerar olika former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Arbetsprocessen
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt i arbetsprocessen.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt i arbetsprocessen.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt i arbetsprocessen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: