Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holsta pp mall språk HT18

Skapad 2018-11-08 12:20 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Skriv något intressant!!!!!

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din förmåga att:  (nedan väljer du att beskriva de förmågor ni tränar under detta arbetsområde, ta bort de ni inte arbetar med)

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Arbetsområdet

 

Arbetssätt

 

Detta kommer att bedömas...

Här skriver du vad som ska bedömas, hur bedömningen kommer gå till och när den kommer att ske. Tänk på att det du bedömer ska vara en omskrivning av kunskapskraven.
(ska kopplas till kunskapskraven i läroplanen, längst ner på PP)

 

Om ni använder en bedömningsmatris, tryck på "Bedömningsmatris" nedan, för att antingen skapa en ny matris eller för att koppla en befintlig matris till din PP.

Matriser

M2
Matris Språk Holsta HT 18

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
På väg
E
C
A
Lyssna
- Hörförståelse
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du förstår delar av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Men uppfattar inte tillräckligt mycket för att förstå helheten.
Du förstår det mest väsentliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna
Du har grundläggande förståelse i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du uppfattar detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Interaktion
- Deltar aktivt i samtal i klassrummet. - Använder målspråket när du kommunicerar.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Saknar vokabulär för att kunna uttrycka sig så att mottagaren kan förstå. Talet blir därför osammanhängande.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du uttrycker dig enkelt, relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Interaktion
Du kan genomföra enkla samtal med meningar och uttryck som har med arbetsområdet att göra.
Du kan genomföra enkla samtal med meningar och uttryck som har med arbetsområdet att göra. Men du kan även utveckla talet lite och försöka binda ihop längre meningar och har visst flyt.
Du kan även svara på målspråket i de flesta fall och det blir oftast korrekt. Du kan genomföra enkla samtal, binder ihop meningar och har bra flyt.
Interaktion
Du deltar i samtalet.
Du försöker föra samtalet vidare.
Du tar en aktiv roll i att föra samtalet vidare.
Läsa
- Läser och förstår olika sorters texter.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du förstår enskilda ord, men ditt ordförråd är ännu inte tillräckligt stort för att förstå helheten av texterna.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala
Saknar vokabulär för att kunna uttrycka sig så att mottagaren kan förstå. Talet blir därför osammanhängande.
För att förtydliga kan eleven göra några förbättringar av egna talet, till exempel genom att justera dig när du hör att det blir fel.
För att förtydliga kan du göra fler förbättringar av egna talet, till exempel genom att justera dig när du hör att det är fel.
För att förtydliga kan du göra förbättringar av egna talet, till exempel genom att justera dig när du hör att det är fel. Du kan variera ditt språk.
Skriva
- Skriver olika sorters uppgifter och texter.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du har svårt för att få ihop en sammanhängande text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva
För att formulera dig i skrift kan du inhämta information från enkla texter, talat språk eller olika medier.
För att formulera dig i skrift kan du på ett relevant sätt inhämta information från enkla texter, talat språk och olika medier.
För att formulera dig i skrift kan du på ett effektivt sätt inhämta information från enkla texter, talat språk och olika medier.
Realia
- Har kunskaper om målspråksländerna och dess kultur, samhälle och livsvillkor. - Kan jämföra och förstå skillnader mellan länder där målspråket talas och Sverige.
 • M2  E 9
Du saknar ord för att kunna berätta om och göra jämförelser mellan länder där målspråket talas och Sverige.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Du kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används på ett tydligt sätt.
Du kommenterar relevanta företeelser i olika sammanhang och områden där språket används anpassat efter uppgift och mottagare.
Realia
Du gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du gör tydliga jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du gör relevanta och tydliga jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas anpassat efter uppgift och mottagare..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: