Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnboksveckor

Skapad 2018-11-08 12:29 i Hjorthagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3)
Under några veckor kommer vi att arbeta kring barnböcker. Du kommer främst att få lära dig lite mer om Roald Dahl och Elsa Beskow.

Innehåll

Målet är att du ska få kunskaper om barnbokslitteratur/författare samt skapa nyfikenhet till att vilja läsa mer.

Vad ska vi arbeta med

- nolektioner kopplade till sagor och myter om naturen och människan

- författarporträtt

- läsförståelse

- prata om budskap i texter och koppla till egna erfarenheter

Hur ska vi arbeta?

- höglösning ur olika barnböcker
- lyssnande på ljudböcker
- läsa och skriva faktatexter om författare och karaktärer
- skriva egna texter
- boksamtal kring barnböcker
- dramatisering av delar ur kända barnböcker

Hur ska du visa att du lärt dig?

- i samtal och diskussioner med lärare och klasskompisar 
- egna texter
- författarporträtt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: