Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans - träningsprogram till musik

Skapad 2018-11-08 13:29 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Ni ska i grupp koreografera en dans till en låt där ni inkluderar både steg och armrörelser.

Innehåll

Tidsperiod:

 

Vecka 46 - 48

 

 

Syfte:

 

För att jobba med kunskapskravet: Dans och rörelse till musik

 

Mål:

 

Att eleven sätter ihop rörelser som anpassas efter en musiklåts takt och rytm.

 

Redovisning:

 

Din/Er redovisning kommer genomföras enskilt. För att kunna göra en än mer rättvis bedömning kommer er presentation även filmas.

 

Instruktioner:

 

·       Välj en musik. Låten den skall vara minst 2 minuter lång.

 

·       Gör steg och armrörelser till låten.

 

·       Rörelserna skall anpassas och vara i musikens takt och i rytm.

 

·       För att underlätta din/er planering är det bra att göra en musikanalys, där du/ni räknar takter och delar in musiklåten i olika delar så som intro, vers, refräng och ev. mellanspel. Detta är inget du/ni behöver lämna in. Ett förslag på musikanalys finns på baksidan.

 

Bedömningsnivå:

 

Dans och rörelse till musik

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven ej sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

 

 

Till viss del:

 

Eleven sätter samman en koreografi som innehåller 1 olika stegkombinationer med olika armrörelser. 

 

Relativt väl:

 

Eleven sätter samman en koreografi som innehåller 2 olika stegkombinationer med olika armrörelser. 

 

Väl:

 

Eleven sätter samman en koreografi som innehåller 3 olika stegkombinationer med olika armrörelser. 

 

Övrigt:

 

Oavsett nivå, bedöms säkerheten och tydligheten i rörelserna och i de rörelseövergångar som görs. De bedöms i förhållande till elevens förmåga till att utföra dem i musikens takt, rytm och sammanhang.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa stadiematris åk 4-6 Fässbergsskolan

Uppvisar ännu inte grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket goda förmågor
Delta & anpassa rörelser
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simma
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Ej progression.
Ej progression.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Ej progression.
Ej progression.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: