Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Torsdagar PRIO 9 Kap 2 Samband och förändring

Skapad 2018-11-08 13:42 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola F Matematik
I det här kapitlet kommer du att arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar

Innehåll

Emelie, Felicia, Emma, Jonat, Ivan, Simon, Frida, Yassin, Rasmus, Iris, Saga, Nathalie, Samantha

9A  Torsdagar Planering Kap 2- Samband och förändring Prio9
Lärare: Helena Niklasson,  073-0654551 mail:helena.n1@utb.hudiksvall.se

Vecka

Tis 10.20-11.10 sal M2
(helklass)

Ons 9.30-10.10 Sal M1
(helklass)

Tors 9.15-10.25 Sal 120
(halvklass)

43

Projekt Kindness

Projekt Kindness

Provgenomgång/Återkoppling/utvärdering

44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

HÖSTLOV

45

Pedagogiskplanering

2.1 Vad är en funktion?

2.2 Linjära funktioner

2.1 Funktioner

2.2 Linjära funktioner

2.1 Vad är en funktion?

2.2 Linjära funktioner

2.1 Funktioner

2.2 Linjära funktioner

Veckans problem

Aktivitet: Bygga funktionsmaskiner

46

2.3 Räta linjens ekvation

2.3 Räta linjens ekvation

2.3 Räta linjens ekvation

Aktivitet 2.2
Sant eller falskt?
2.3 Räta linjens ekvation

Veckans problem:

Problem: Rektangel ABCD i ett koordinatsystem

Desmos: grafritande verktyg

2.3 Räta linjens ekvation

www.desmos.com

Syfte: Utveckla resonemangsförmågan och förståelse för linjära funktioner
Fokus: Resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga

47

2.4 Procentuell förändring

2.4 Procentuell förändring

2.4 Procentuell förändring

2.4 Procentuell förändring

Veckans problem:
Simhallen
Syfte: Utveckla resonemangsförmågan och förståelse för linjära funktioner

Fokus: Resonemang, kommunikation. Öva inför muntligt NP

48

2.4 Procentuell förändring

2.5 Upprepad procentuell förändring

2.5 Upprepad procentuell förändring

Veckans problem:

Aktivitet 4.1A

Syfte: Träna på beräkningar av andelen i procentform

Aktivitet 2.4: Procentuella förändringar

Syfte: Uttrycka procentuella förändringar i decimalform och förstå samband mellan procentuella ökningar och minskningar.

Fokus: Resonemang, kommunikation

49

Begreppstest s. 84
Kapiteltest s.85

Lämnas in!

NP MUNTLIGT!

Basläger s. 86-89 och/eller
Höghöjd s.90-91
NP MUNTLIGT!

Basläger s. 86-89 och/eller
Höghöjd s.90-91

NP MUNTLIGT!

50

Basläger s. 86-89 och/eller
Höghöjd s.90-91

NP MUNTLIGT!

Basläger s. 86-89 och/eller
Höghöjd s.90-91
NP MUNTLIGT!

Återkoppling/utvärdering

NP MUNTLIGT!

51

Veckans problem:

Vi har ärvt 2000000:-

Syfte: Modellering
Fokus: Resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga

   

 

Tips:

Centralt innehåll

Samband och förändring. Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för undersöka förändring, förändringstakt och andra samband. Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

Begrepp åk 9 (Begreppslista med förklaringar finns på s. 92 i läroboken)

 

 • Variabel

 • Funktion

 • Graf

 • Linjär funktion

 • Proportionalitet

 • Räta linjens ekvation

 • Procent

 • Förändringsfaktor

 • Procentuell förändringUndervisningens arbetssätt och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar

 • Enskilt arbete

 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla eller tvärtom APE)

 • Gruppdiskussioner

 • Aktiviteter

 • Prov/läxor/självbedömning

 

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • se bedömningsmatris i UNIKUM

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

 • Genom problemlösningsuppgifter

 • Begreppstest och kapiteltest

 • Genom muntliga och/eller skriftliga prov

 • Genom inlämningsuppgifterBeröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: