Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ OBS! UNDER KONSTRUKTION - BÅ bi år 8 ht18 - En svängom i kroppen

Skapad 2018-11-08 14:04 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Biologi
Först var du bara 0,1 mm lång och bestod av en enda cell, nämligen en befruktad äggcell. Sedan växte du och formades genom upprepade celldelningar. Nu innehåller du tusentals miljarder celler som var och en är en levande enhet. Nu när du snart är 15 år har ditt hjärta pumpat nästan 50 miljoner liter blod. Du har ätit tonvis med mat och du har tagit över 100 miljoner andetag. Din kropp består av ungefär hundratusen miljarder celler och ditt DNA har den sammanlagda längden av 2 meter, i varje cell!

Innehåll

Syfte

Från vecka 45 till vecka 3-4 kommer vi att läsa om människokroppen, "En sväng om i kroppen". I detta avsnitt skall du få möjligheten att utveckla dina kunskaper om din kropp och dess funktioner samt få kunskap om olika faktorer som påverkar vår kropp och vår hälsa. Du ska också få en utökad förståelse för vad som påverkar kroppens funktioner och hur kroppens funktioner påverkar vår hälsa. Utifrån denna kunskap ska du kunna göra etiska ställningstaganden samt resonera om konsekvenserna kring olika val gällande vår kropp och hälsa. 

Du skall utveckla din förmåga att;

 • använda dina kunskaper om kroppen för att granska information från olika källor (faktatexter, artiklar, dokumentärer, filmklipp, internetsidor etc.), kommunicera, resonera, motivera och ta ställning i olika frågor som rör din kropp och din hälsa.
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband som har med människokroppen att göra.
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • hantera nödsituationer

 

Mål

□ kunskap om kroppens celler, organ samt organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan

□ ge exempel på och beskriva vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas

□ kunskap om virus, bakterier, infektioner och smittspridning samt antibiotika och resistenta bakterier

□ redogöra för hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel

□ föra resonemang om hälsa, sjukdom, (sexualitet och ärftlighet) och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion

□ ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter (historiska och nutida) och deras betydelse för människors levnadsvillkor

□ skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp 

□ genomföra undersökningar utifrån givna planeringar samt göra dokumentationer av undersökningarna

□ genomföra Första hjälpen och HLR (id + bi)

 

Fyra huvudområden;

1. Rörelseapparaten (hud, skelett, leder och muskler)

□ beskriver uppbyggnad och funktion

□ förstår och förklarar samverkan mellan dessa delar

□ ger några exempel på sjukdomar och hur dessa kan behandlas och förebyggas

□ förklarar vikten av en hälsosam livsstil gällande kost och motion och deras påverkan på "Rörelseapparaten"

□ tar fram och presenterar någon aktuell samhällsfråga och/eller något nytt rön som rör området "Rörelseapparaten", skall vara naturvetenskapligt

□ beskriver övergripande kring anabola steroiders funktion och effekter samt argumenterar/resonerar för och emot

 

2. Blodomloppet (celler, blod, hjärta och lungor)

□ beskriver uppbyggnad och funktion

□ förstår och förklarar samverkan mellan dessa delar samt förstår och förklarar stora och lilla kretsloppet

□ ger några exempel på sjukdomar och hur dessa kan behandlas och förebyggas

□ förklarar vikten av en hälsosam livsstil gällande kost och motion och deras påverkan på "Blodomloppet"

□ tar fram och presenterar någon aktuell samhällsfråga och/eller något nytt rön som rör området "Blodomloppet", skall vara naturvetenskapligt

□ beskriver övergripande kring blodgivning, transplantationer och organdonation samt argumenterar/resonerar för och emot

 

3. Matsmältningsapparaten (mun, magsäck, tarmar, lever och njure)

□ beskriver uppbyggnad och funktion 

□ förstår och förklarar samverkan mellan dessa delar samt hur vi tillgodogör oss kolhydrater, protein, fett, vitaminer och mineraler

□ ger några exempel på sjukdomar och hur dessa kan behandlas och förebyggas

□ förklarar vikten av en hälsosam livsstil gällande kost och motion och deras påverkan på "Matsmältningsapparaten"

□ tar fram och presenterar någon aktuell samhällsfråga och/eller något nytt rön som rör området "Matsmältningsapparaten", skall vara naturvetenskapligt

□ beskriver övergripande kring anabola steroiders funktion och effekter samt argumenterar/resonerar för och emot

 

4. Centrala nervsystemet (nerver, hjärna, ryggmärg och hormoner)

□ beskriver uppbyggnad och funktion

□ förstår och förklarar samverkan mellan dessa delar samt förstår och förklarar reflexer, både medvetna och omedvetna samt medfödda och inlärda

□ ger några exempel på sjukdomar och hur dessa kan behandlas och förebyggas

□ förklarar vikten av en hälsosam livsstil gällande kost och motion och deras påverkan på "Centrala nervsystemet"

□ tar fram och presenterar någon aktuell samhällsfråga och/eller något nytt rön som rör området "Centrala nervsystemet", skall vara naturvetenskapligt

□ beskriver övergripande kring beroendeframkallande medel (ANT) samt argumenterar/resonerar för och emot

 

Genomförande

I detta arbetsområde kommer vi att:

 • läsa texter, enskilt och gemensamt
 • svara på frågor, både muntligt och skriftligt
 • ha lärarledda genomgångar och övningar
 • ha samtal och diskussioner 
 • se på film enskilt och gemensamt
 • genomföra laborationer med tillhörande labbrapportskrivning - se separat uppgiftsbeskrivning 
 • genomföra HLR
 • skapa texter - se separat uppgiftsbeskrivning

 

Bedömning

Din förmåga att använda dina kunskaper kommer att bedömas vid tre tillfällen;

 

1. Skriftligt test i vecka 3-4 (exakt datum bestäms tillsammans med undervisande lärare) där du bedöms utifrån dina kunskaper gällande att;

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband som har med människokroppen att göra

- beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

- föra resonemang om hälsa och sjukdom samt för hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel samt visar på samband som rör människokroppens byggnad och funktion

 

2. En laboration med tillhörande laborationsrapport. Du ska kunna genomföra undersökningar i labbsalen där du använder dig av utrustningen på ett säkert sätt samt skriver en godkänd labbrapport utifrån checklistan (deadline för inlämning kommer).

 

3. Någon form av textskapande (med eventuellt innehåll av andra framställningar) med anpassning till syfte och målgrupp där du använder dina kunskaper om kroppen för att granska och använda information från olika källor, kommunicera, resonera, motivera och ta ställning i olika frågor som rör din kropp och din hälsa (deadline för inlämning kommer).

 

OBS! Det du bidrar med vid diskussioner i grupp och helklass ligger också till grund för den slutliga bedömningen.

 

 

Till din hjälp

Huvudplanering + delplaneringar (SharePoint + pappersformat om så önskas)

Mallar och uppgiftsbeskrivningar (SharePoint + pappersformat om så önskas)

Textmaterial (bok i klassrummet + SharePoint + pappersformat om så önskas)

PowerPoints (SharePoint + pappersformat om så önskas)

Ugglans NO https://biologi.ugglansno.se/kurs-manniskokroppen-del1/ (hela avsnittet)

                         https://biologi.ugglansno.se/kurs-grundbiologi/ (delar av avsnittet, "Vad är liv?", Cellen", "De fyra grundcellerna" och "Virus")

Filmgenomgångar

□ Cell, vävnad, organ och organsystem https://www.youtube.com/watch?v=95L455kWoao&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu

□ Hud https://www.youtube.com/watch?v=HVFNNc9pX-M&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu&index=2

□ Muskler https://www.youtube.com/watch?v=NYow1POmPAQ&index=3&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu

□ Skelett https://www.youtube.com/watch?v=Qfvjxj2VWxU&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu&index=4

□ Andning https://www.youtube.com/watch?v=0BKdo2FA1Ck&index=5&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu

□ Blodomlopp del 1 https://www.youtube.com/watch?v=Wc2AXZ8EWfs&index=6&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu

□ Blodomlopp del 2 https://www.youtube.com/watch?v=a4pBW4I-vYs&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu&index=7

□ Utsöndring https://www.youtube.com/watch?v=x5YhPlO5_jM&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu&index=8

□ Försvar https://www.youtube.com/watch?v=63QPHE4teY4&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu&index=9

□ Sinnesorgan del 1 https://www.youtube.com/watch?v=jD2RMyKdRMU&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu&index=10

□ Sinnesorgan del 2 https://www.youtube.com/watch?v=ZMi21aK4ywQ&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu&index=11

□ Nervsystem del 1 https://www.youtube.com/watch?v=Iv38jHw82U8&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu&index=12

□ Nervsystem del 2 https://www.youtube.com/watch?v=8mSTrKeb_DE&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu&index=13

□ Hjärnan del 1 https://www.youtube.com/watch?v=9jcAJ6whmtw&index=14&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu

□ Hjärnan del 2 https://www.youtube.com/watch?v=4PP42aEnb70&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu&index=15

□ Hormoner https://www.youtube.com/watch?v=9teRNjTkIcs&list=PLp3NbHYYT6eQFhUtzz3pYR7KmSjugCxuu&index=16

 

SLI-filmer https://sli.se/

Vi lär oss om:

□ Blodomloppet

□ Nervsystemet

□ Huden

□ Andning och lungor

□ Immunsystemet

□ Skelett och muskler

□ Våra sinnen

□ Matspjälkningssystemet

□ Enzymer

□ Kolhydrater

□ Proteiner

□ Fetter

□ Vitaminer och mineralämnen

 

□ Cellen 1

□ Cellen 2

□ Nervceller och nervsystem 1

□ Nervceller och nervsystem 2

 

UR-skola

□ Kroppsgranskarna, avsnitt 1-5, https://urskola.se/Produkter/186163-Kroppsgranskarna-Traning-och-slappande

□ Utflykter till livets kärna, avsnitt 1-5, https://urskola.se/Produkter?q=utflykter+till+livets+k%C3%A4rna

□ Doktor NO, säsong 1, avsnitt 1-4, https://urskola.se/Produkter/153344-Doktor-NO-Uppdrag-muskler#Sasong-1

□ Doktor NO, säsong 2, avsnitt 1-3, https://urskola.se/Produkter/153344-Doktor-NO-Uppdrag-muskler#Sasong-2

 

SVT Play

□ Kroppshets, avsnitt 1-3, https://www.svtplay.se/kroppshets

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: