Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-11-08 14:21 i Tjärnaängskolan Borlänge
Innehåll: Människans organsystem (Matspjälkningen, andningen/lungor, blod och hjärta, muskler, skelett, lever, njurar)– namn, utseende, placering, funktion och samverkan, nervsystemet och våra sinnen. Människans fortplantning och pubertet. Fysik: ljus och ljud Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
Grundskola 6 Fysik Biologi
Vart tar hamburgaren vägen, när du har ätit upp den? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelettet? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som du behöver?

Innehåll

Biologi: Människans organsystem (Matspjälkningen, andningen/lungor, blod och hjärta, muskler, skelett, lever, njurar)– namn, utseende, placering, funktion och samverkan. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. 

Nervsystemet och våra sinnen

 

Fysik: Ljus och ljud

 

När du har arbetat med det här ska du kunna:

·       Samtala och diskutera enkla frågor som rör kroppen

·       Läsa texter om kroppen och använda i ditt arbete.

·       Använda relevanta ord och begrepp på ett korrekt sätt i text och samtal.

·       Namn på kroppens delar/organ

·       Berätta om matens väg genom kroppen

·       Veta varför och hur vi andas

·       Berätta/beskriva hur hjärtat och blodomloppet arbetar

·       Ge exempel på uppgifter som blodet har

·       Berätta om kroppens reningsverk (njurar och lever)

·       Berätta om kroppens försvar

·       Berätta om våra muskler och skelett

 • Nervsystemet och våra sinnen

·       Veta något om energi och hur vi använder den i kroppen

·       Berätta om Livets början och slut, pubertet, sexualitet och identitet

Begrepp: organ, celler, cellmembran, cellplasma, cellkärna, huden, färgpigment, skelett, muskler, blodkärl, kapillärer, artärer, vener, blodkroppar, plasma, hemoglobin, syre, näring, koldioxid, bakterier, virus, levrar, kretslopp, matspjälkningsorganen, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler, lever, njurar, avfallsämnen, urin, nervsystemet, hjärnan, nerver, ryggmärgen, reflex, sinnen, synen, pupill, lins, hörseln, ljudvågor, smaklökar, receptorer, balansorgan, könsorgan, pubertet, foster, hälsa, kost, decibel, eko, ljuskälla, reflekteras, spektrum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: