Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månstrålens vattentema

Skapad 2018-11-08 14:46 i Fridhem förskola Kungälv
Vi undersöker och funderar vad vi vet om vatten. Därefter kommer vi att utforska efter barnens intressen.
Förskola
Efter en fantastisk sommar kom barnen tillbaka och berättade om bad och båtturer.Vatten finns överallt och är något som intresserar våra barn.Vatten möter de i vattenpölar,hav och sjöar.Vatten finns i sagor barnen gillar tex bockarna bruse. Begrepp is, snö, hagel, kristaller, rimfrost sjö, hav, åar, vattendrag, bäck, duggregn, ösregn, ånga, dimma och dis. Vi har valt att jobba med tema Vatten eftersom det är något som finns i barnens vardag.Vatten finns i olika form som is, snö, dimma, ånga etc. Vi jobbar med vatten både ute och inne och utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen.

Innehåll

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten. Vi utgår från experiment från olika böcker mm.

Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera (enskilt och i grupp) och utmanas i sitt sociala samspel.

Våra metoder

De metoder vi kommer använda oss av är följande:

¤ Experiment
- Flyta-sjunka
- Vatten i olika former (Fast, flytande, gas)
- Målarfärg
- Kallt-varmt

¤ Vi utgår ifrån barnens spontana lek med vatten i vardagen.

¤ Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sina sinnen.

¤ Vi observerar vad barnen gör och vad som händer för att kunna följa barnens intresse under temats gång. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn utifrån deras nivå under temats gång

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: