Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 Geometri åk 7 ht 18

Skapad 2018-11-08 15:02 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 43 - 49 kommer vi att arbeta med Geometri. Vi kommer att repetera de geometriska figurerna, rita och mäta vinklar, beräkna omkrets samt räkna med skala.
Grundskola 7 Matematik
Under veckorna 43 - 50 kommer vi att arbeta med Geometri. Vi kommer att repetera de geometriska figurerna(2D) och geometriska kroppar (3D), rita och mäta vinklar, beräkna omkrets, area och volym samt räkna begränsningsyta.

Innehåll

Syfte

Syftet i grundkursen:

 

 • Under veckorna  43 - 50 kommer vi att arbeta med Geometri. Vi kommer att repetera de geometriska figurerna, rita och mäta vinklar, beräkna omkrets samt räkna med skala.
   

 

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
 • beräkna omkrets och area av månghörningar
 • beräkna volym av prismor
 • några enheter för längd, area och volym
 • beräkna area av begränsningsytor

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation
Spel och dator

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • Vi kommer att ha prov v.50.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Kapitel 2 åk 7 ht 18

E
C
A
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang
Känna till spetsiga, trubbiga och räta vinklar De geometriska figurerna och kropparnas namn begreppet vinkelsumma Begreppet omkrets, area och volym
Begreppet sidovinklar,vertikalvinklar Begreppet skala Rita figur med bestämd area Rita kropp med bestämd volym
Platonska figurer
beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Avståndsberäkning Beräkna skala
Bestämma en vinkel Flerstegsproblem med skala, hastighet
Bestämma vinkelsumma
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Metod för att bestämma vinklar Metod för att beräkna omkrets, area och volym
Metod för att beräkna omkrets. rektangel och cirkel
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt..
Resonemang omkrig figurers omkrets, area eller vinklar
Resonemang om att bestämma vinklar i en figur, om vinkeln verkar stämma med verkligheten Resonemang om platonska figurer
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget.
Redogöra för hur man beräknar omkretsen, area och volym
Redogöra för hur man kan bestämma en vinkel Korrekt beräkning i area, volym
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: