Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasta och stabila konstruktioner

Skapad 2018-11-08 15:38 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 5 Teknik
Hur bygger man för att en bro ska klara av att tusentals bilar passerar över den varje dag? Vilket material väljer man och varför?

Innehåll

Lärande mål:

 • Jag ska kunna beskriva några material som används när man bygger stabilt
 • Jag ska kunna beskriva några metoder för att bygga stabilt
 • Jag ska kunna beskriva hur en specifik bro är uppbyggd, något material som använts och hur den gjorts hållfast.
 • Jag ska kunna delta i ett konstruktionsarbete
 • Jag ska kunna dokumentera konstruktionsarbetet med hjälp av skisser och beskrivningar.

Så här kommer vi att arbeta...

Innehåll

Vi kommer att titta på olika material som används vid konstruktionsarbeten och bekanta oss med metoder som används för att olika konstruktioner ska bli så hållfasta som möjligt.

Vi kommer att studera olika byggnader och ta reda på vilket material och byggnadstekniker som använts.

Vi kommer också att arbeta med arbetsprocessen i teknik där du i grupp får planera en konstruktion, göra en skiss och sedan även en modell för att till slut testa om den håller. Du ska även enskilt utvärdera arbetsprocessen. 

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • arbetsprocessen i ämnet teknik, göra skisser och modeller
 • söka information om olika broar och material
 • jämföra olika brokonstruktioner
 • bygga en modell av en bro
 • utvärdera din arbetsinsats efter avslutat arbete

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

Genom att du deltar aktivt i undervisningen som ingår i temat har du möjlighet att visa att du har kunskaper om detta ämne. Genom att vi varierar arbetssätten kan du visa dina förmågor såväl i grupp som i enskilda sammanhang.

 • beskriva hur olika material och byggtekniker används för att bygga stabilt
 • delta i konstruktionsarbetet genom att pröva och ompröva idéer
 • dokumentera ditt arbete med hjälp av skisser och beskrivningar av gruppens idéer för att bygga hållfast

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: