Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 4

Skapad 2018-11-08 15:43 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Matematik geometri
Grundskola 4 Matematik
Här ska du få lära dig att namnge geometriska figurer och beskriva vad som är typiskt för deras egenskaper.

Innehåll

Syfte/Mål:

Du ska kunna namnge och beskriva egenskaper (vad som är typiskt för objektet) som t.ex. antal hörn, sidor och vinklar hos tvådimensionella figurer/objekt.

Du ska kunna jämföra dem och visa/synliggöra likheter och skillnader. Du ska också kunna konstruera olika månghörningar och cirklar med hjälp av linjal och passare.

Du ska kunna namnge cirkel och olika månghörnigar som t.ex. triangel, rektangel och kvadrat.

Du ska kunna rita och beskriva vad som är skillnaden mellan linje och sträcka, och använda begreppen i ett sammanhang som du och dina klasskamrater kan förstå.

 

Arbetsgång:

Vi går igenom de ord och begrepp som vi ska använda i respektive moment och sparar dem i ett gemensamt dokument (Geometriska ord och begrepp).

Vi laborerar och samtalar såväl i par, mindre grupp och i helklass.

Du kommer att få rita, räkna, skriva och samtala kring det vi arbetar med för att konkretisera uppgifterna.

Vi använder oss av konkret material, digitala moment samt visst arbete i läromedlet Eldorado för år 4.

När vi har våra Brain Brakes använder vi rörelse et c som innehåller geometriska former.

 

Bedömning:

Du bedöms löpande (formativt) på alla lektioner både när du arbetar enskilt och i grupp. Det är därför viktigt att du deltar och är aktiv under lektionerna då det ges många tillfällen att visa vad du har förstått.

Efter momentet kommer även ett (summativt) prov ges.

 

Kunskapskrav (utgår från kunskapskraven för betyg E i år 6):

Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom GEOMETRI med tillfredsställande resultat.

Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Uppgifter

 • Tvådimensionella figurer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: