Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsning tillsammans åk 4

Skapad 2018-11-08 16:20 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk
Läslust... vi läser en bok tillsammans och får en gemensam läsupplevelse. Vi läser själva, i grupp och lyssnar samt diskuterar innehållet.

Innehåll

Våra mål

Du ska utveckla din förmåga att:

- kunna berätta vad du tycker om boken och varför (kommunikations förmågan)

- kunna svara på olika frågor om texten som är både på raderna, mellan raderna och bortom raderna (kommunikations förmågan)

- kunna dra kopplingar mellan det vi läser och andra erfarenheter (analysförmågan)

- kunna skriva sammanfattningar med tydligt händelseförlopp i kronologisk ordning med först, sedan och till sist (procedur förmågan)

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Arbeta enskilt
 • Högläsning
 • Läsning i grupp
 • Egen läsning
 • Samtala och diskutera om det vi har läst

 

Bedömning

Du visar att du utvecklat din förmåga genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- kunna berätta vad du tycker om boken och varför (kommunikations förmågan)

- kunna svara på olika frågor om texten som är både på raderna och mellan raderna (kommunikations förmågan)

- kunna dra kopplingar mellan det vi läser och andra erfarenheter (analysförmåga)

- kunna skriva sammanfattningar med tydligt händelseförlopp i kronologisk ordning med först, sedan och till sist (procedur förmågan)

 

Mer än godtagbara kunskaper

- kunna berätta vad du tycker och varför, och kunna ge exempel ur texten som visar detta (kommunikations förmågan)

- kan svara på olika frågor om texten som är både på raderna, mellan raderna och bortom raderna (kommunikations förmågan)

- kunna dra kopplingar mellan det vi läser och andra erfarenheter, och förklara kopplingen (analysförmågan)

- kunna skriva sammanfattningar med tydligt händelseförlopp i kronologisk ordning med först, sedan och till sist. (procedur förmågan)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: