Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden

Skapad 2018-11-08 20:59 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola F
Vi arbetar med tema rymden under ca 5-6 veckor.

Innehåll

Tema Rymden

tillfälle

lektionsplanering

lgr11

en lektion

start på temat

göra en dörr


https://www.pinterest.se/pin/531143349780150118/

 

flera lektioner
saga om rymdvarelser.

sv

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva på dator.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.


Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

flera lektioner

stjärnbilder

stjärntecken.


http://ungafakta.se/stjarnorplaneter/


göra bakgrund natthimmel med skiftande färger. och perspektiv

https://www.pinterest.se/pin/508132770453176925/
bild


NO

Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.två-tre lektioner

Ballongraket

göra rymdskepp

https://www.pinterest.se/pin/316237205081299766/Hypotes.

Resultat

teknik

-Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
-Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
-Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
-Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

NO
Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
-Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg

2 lektioner

solen jorden månen

https://www.pinterest.se/pin/328622104045672607/


https://www.youtube.com/watch?v=CGlZiLBGruo

teknik

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

bild

Flera lektioner

forska om planeter. flikbok

göra faktatext och rita planeten.


https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=3&sort=SORT_REL&search=vims%20i%20rymden


PLASTPÅSAR

vilken sorts planet

storlek

tempratur

färg

något som utmärker.

NO

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.


Sv.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg


Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

avsslutning

sätta ihop skolådan

skolådan

teknik

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller

no
ordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra

bild
Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: