Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk1b

Skapad 2018-11-08 22:54 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola

Matriser

NAKNAK01bS18B

E
C
A
1a
Förmåga att diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Diskutera översiktligt
Diskutera utförligt
Diskutera utförligt och nyanserat
1b
Förmåga att använda dina kunskaper om naturvetenskap för att ställa frågor samt för att ge förklaringar och argument.
Enkla frågor
Utforskande frågor
Utforskande och komplexa frågor
1c
Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger argument för dessa.
Enkla argument
Välgrundade argument
Välgrundade och nyanserade argument
2a
Förmåga att redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen.
Redogöra översiktligt
Redogöra utförligt
Redogöra utförligt och nyanserat
2b
I samband med redogörelsen uppvisa förmågan att diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygga diskussionen med argument.
Diskutera översiktligt Enkla argument
Diskutera utförligt Utförliga argument
Diskutera utförligt och nyanserat Utförliga och nyanserade argument
3
Förmåga att dra slutsatser och föreslå handlingsalternativ samt ge argument för dessa, utifrån exemplen på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling.
Enkla slutsatser + argument
Välgrundade slutsatser + argument
Välgrundade och nyanseradeslutsatser + argument
4a
Förmåga att beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Förmåga att föreslå och utföra en naturvetenskaplig undersökning och redogöra för den.
En enkel undersökning och redogör översiktligt för denna
En enkel undersökning och redogör utförligt för denna
En enkel undersökning och redogör utförligt och nyanserat för denna
4b
Förmåga att ge ex på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning. Förmåga att utifrån ex diskutera på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
Diskutera översiktligt
Diskutera utförligt
Diskutera utförligt och nyanserat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: