Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri ÅK 9

Skapad 2018-11-08 23:12 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
Inom avsnittet geometri ska vi fördjupa oss i rymdgeometrin dvs. geometriska kroppar som har en volym och som då har tre dimensioner. Vi ska beräkna begränsningsytan hos kropparna och göra volymmätningar både i meter- och litersystemet. Dessutom ska vi se hur area- och volymskala förhåller sig samt räkna med likformighet.

Innehåll

Kopplat till verkligheten

Hur vet du att det finns 33 cl i en aluminiumburk med läsk? Är det verkligen 1 liter mjölk i förpackningen i butiken? Hur kan man räkna ut det utan att hälla ut innehållet och mäta i ett mått?

En tärning, en boll, en burk, en pyramid eller en kon är all exempel på geometriska kroppar som har en volym och har alltså tre dimensioner. I det här kapitlet så får du lära dig att göra volymberäkningar i metersystemet och sedan omvandla det i litersystemet.

Hur mycket kartong behövs för att ett paket till mjölk eller frukostflingor ska innehålla en viss mängd? Ja, då behöver du känna till begränsningsytan d.v.s. ytan som omger innehållet.

 

Syfte

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgift

Konkreta mål

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du kunna:

 • förstå vad volym är för något
 • ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar t.ex. rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid
 • använda olika enheter för volym
 • beräkna volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid
 • beräkna arean av begränsningsyta
 • förstå area- och volymskala
 • förstå och räkna med likformighet

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att förstå och använda begreppen och metoderna  för att

 • förklara vad volym är
 • skriva och använda begreppen rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid
 • omvandla olika enheter för volym
 • utföra beräkningar av volym för rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid
 • utföra beräkningar av begränsningsarean för rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid
 • redogöra och göra beräkningar med area- och volymskalan
 • redogöra och göra beräkningar med likformighet

Jag kommer även att bedöma din kommunikationsförmåga så det är jätteviktigt att du visar steg för steg hur du kommer fram till ditt svar. Glöm inte enheter!

Du kommer även arbeta med problemlösningar inom detta arbetsområdet. Bedömningen sker på varje matte pass så det är jätteviktigt att aktiv delta i undervisningen.

 

Matriser

Ma
Geometri ÅK 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Problemlösning
Hur väl du formulerar och löser problem samt väljer strategier och metoder.
Du behöver stöd för att lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du behöver stöd med att välja och använda metoder som passar för att lösa problemen.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Begrepp
Hur väl du använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan dem (rätblock, kub, prisma, cylinder, kon, pyramid, klot, basyta, sidoyta, hörn, kant, volym, kubikmeter, kubikdecimeter, kubikcentimeter, kubikmillimeter, liter, månghörning, begränsningsyta, mantelyta, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet)
Du behöver hjälp med hur de matematiska begreppen kan användas eller beskrivas.
Du har baskunskaper och du använder dem för det mesta i situationer som du känner till.
Du har goda kunskaper och du använder dem i situationer som känner till.
Du har mycket goda kunskaper och du använder dem i kända och nya situationer.
Metod
Hur väl du använder lämpliga metoder för att göra beräkningar och dess resultat.
Du behöver hjälp med att välja och att använda fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och att använda matematiska metoder för att göra beräkningar som passar till uppgifterna och ger resultat.
Du kan välja och använda väl fungerande matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger gott resultat.
Du kan välja och använda korrekta och effektiva matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger mycket gott resultat.
Kommunikation
Hur väl du använder uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du behöver hjälp med att förklara och att redovisa dina lösningar.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa men saknar ibland vissa steg. Du använder ett ganska bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg. Du använder ett bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg samt är tydlig och strukturerad. Du använder ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: