Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Landvetterskolan - Utevistelse HT 18 Fritidshem Härryda kommun

Skapad 2018-11-09 08:46 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola F – 6
.

Innehåll

 

Varför?

 

Eleverna ska inspireras till nya upptäckter genom ett varierat arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Fritidshemmet ska i högsta grad vara upplevelsebaserat och grupporienterat, därmed ska eleverna ges möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna trygghet och tillhörighet i elevgruppen. Vidare ska fritidshemmet främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans genom både lek och rörelse (Lgr 11, 2016, s. 24).

 

Fritidshemmet ska också bidra till att utveckla elevernas intresse och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom möjligheter att utforska och samtala om företeelser i omvärlden. Vidare ska eleverna ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom vistelse i natur och samhälle (Lgr 11, 2016, s. 25).

 

 

Vad?

 

Eleverna ska få tillgång till utevistelser och kunskap hur man ska bete sig i utomhusmiljöer. De ska också få ta del av verksamhetens närområden och de olika miljöer som finns tillgängliga. Eleverna ska vara medvetna om deras påverkan i miljön de vistas i samt de konsekvenser deras handlingar kan ha.

 

Så här kommer arbetet att genomföras. Målet med undervisningen konkretiseras genom det centrala innehållet. Inom arbetsområde ska du få lära dig mer om.

 

 

Hur?

Eleverna kommer minst en gång i veckan få följa med på utflykt i verksamhetens närområden. Detta innebär att eleverna dels kommer få ta del av olika utemiljöer likt lekplatser, skogsområden och närliggande platser av kulturell fokus, dels kommer de få sociala kunskaper genom aktiviteter i både små och stora grupper.

 

 

Anpassningar

Utevistelse anpassas efter gruppens nuvarande fysiska och psykiska välbefinnande, vid aktuella nedsättningar i enskild elevs tillstånd kan utevistelsen komma att förändras för att bemöta samtliga elevers behov.

 

 

Varje elev ska känna sig trygg i svaren på följande frågor.

 

 • Var ska jag vara?

 

• Vem ska jag vara med?

 

• Vad ska jag göra?

 

• Vad ska jag lära?

 

• Hur ska jag göra?

 

• När ska jag göra det?

 

• Hur länge ska jag göra det?

 

• Vad ska jag göra sen?

 

 

Så här gick det?

//Efter avslutat arbetsområde ska undervisningen följas upp och utvärderas. Hur har undervisningen bidragit till elevernas möjlighet att utvecklas mot målet? Hur har undervisningen tillgodosett elevernas behov? Hur har anpassningar svarat mot behovet?

 

Undervisningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen (s.29-32) //

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: