Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO biologi - Genetik 9D/9E ht 2018

Skapad 2018-11-09 08:46 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 9 Biologi
Genetik eller ärftlighetslära är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper ärvs från generation till generation, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår samt den biologiska mångfalden (variationen).

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Arbetsbeskrivning

När vi är klara med detta arbetsområde ska du:

 • förstå och kunna använda centrala ord och begrepp.
 • veta hur våra celler, kromosomer, DNA och gener är uppbyggda.
 • känna till vad ett anlag är och hur man kan ärva anlag.
 • ha kunskap om mutationer och genetiska sjukdomar.
 • känna till något om arvets och miljöns betydelse.
 • känna till några användningsområden för genteknik.

Viktiga ord och begrepp:

Arvsanlag, gen, protein, celldelning, biologisk mångfald, bioteknik, DNA, genetisk variation, GMO, klon, kromosom, könscell, äggcell, spermie, mutation, släktträd, stamcell, organ, vävnad, individ, evolution.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Genetik ht-18

E
C
A
Fakta, begrepp och användning
Du har grundläggande kunskaper om genetik och evolutionsteorin och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om genetik och evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om genetik och evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med mycket god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ärftlighet.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ärftlighet.
Kommunikation
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör genteknik och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör genteknik och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör genetik och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: