Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forrest Gump - the movie

Skapad 2018-11-09 09:19 i Domnarvets skola Borlänge
Eleverna ska titta på Forrest Gump och besvara frågor om filmen, både skriftligt och muntligt. Texterna - som är ganska korta - kommer att bearbetas en del. En av dessa texter kommer varje elev att få kamratrespons på, samt tid att bearbeta. I dessa korta texter kommer eleverna att skriva om USA, samt jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Grundskola 8 Engelska
During weeks 46 to 49 (or 50) you are going to watch the movie Forrest Gump. You will interact with your classmates and discuss the movie both orally and in writing. You will also learn more about the USA and share your knowledge with your classmates and teacher.

Innehåll

 Your goals

 

 • to develop the ability and necessary strategies to watch a movie in English and understand its content
 • to develop the ability to discuss, both orally and in writing, something that you have seen in the movie and to justify your opinions and ideas

 • to be active in discussions and help keep the conversation going (= improve your interactional skills)

 • to use different strategies to solve linguistic difficulties when speaking and writing in English 

 

Way of working 

 • You are going to watch a movie – Forrest Gump.
 • You will have several occasions in class to discuss the movie with one or more classmates.
 • You will also write about issues brought up in the movie. You will be given questions to guide your discussions.
 • You will talk and write about the movie's plot, characters, different scenes, message, historical and political events, etc.
 • You will give feedback to a classmate's text.
 • You will revise one of the shorter texts you have written using the feedback that you have received.

 

 Examination + Grading

 1. Everything you will write will be graded. You will get the opportunity to revise your different short texts before handing them in.
 2. One of the texts you will revise after receiving feedback from a classmate.
 3. Your knowledge about the USA and your ability to make comparisons between the USA and your own experience will be graded.
 4. Your ability to speak English and interact during oral discussions will affect your grade.

Uppgifter

 • 1a. Question after about 30 minutes

 • 1b. Questions after watching 1 h 27 min

 • 2. Questions after watching 1h 27 min

 • 3. Writing after watching the movie

 • 4. Write about a person

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Grundmatris Engelska, Domnarvets skola

E
C
A
Förstå tal
Bedöms utifrån texter som skrivs, samt diskussioner som förs.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
Bedöms utifrån texter som skrivs, samt diskussioner som förs.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Bedöms utifrån texter som skrivs, samt diskussioner som förs.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Formulera sig i skrift
Bedöms utifrån texter som skrivs.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Bearbeta & förbättra
Bedöms utifrån den text som bearbetats efter kamratrespons.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Diskutera och jämföra
Bedöms utifrån texter som skrivs, samt diskussioner som förs muntligt.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: